โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และค่ายทักษะชีวิตโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก

        วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และค่ายทักษะชีวิตโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประจำปี 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนาไพร อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com