โลกสวยด้วยตาใส

 

         วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีมอบแว่นตาให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ตามโครงการ “โลกสวยด้วยตาใส” โดยมี ดร.นพดล ตันติพัฒนา ประธานโครงการโลกสวยด้วยตาใส สำนักงานโลกสวยด้วยตาใส เป็นผู้มอบแว่นตาให้กับนักเรียน ซึ่งโครงการโลกสวยด้วยตาใส เป็นโครงการสำรวจปัญหาสายตาในวัยเด็ก และให้การช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติชนิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสายตาในเขตจังหวัดภาคเหนือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียนให้มีการมองเห็นได้ดีขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดโรคสายตาขี้เกียจ เพื่อป้องกันการสูญเสียสายตาในอนาคต และเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสได้รับการตรวจคัดกรองสายตาตามหลักวิชาการ ซึ่งมีนักเรียนเข้ารับแว่นตา จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com