โครงการพัฒนาและประเมินศักยภาพเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำ ประจำปี 2561

          วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและประเมินศักยภาพเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม และค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงานประจำปีของลูกจ้างประจำในสังกัด และพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีลูกจ้างประจำเข้ารับการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 54 คน

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com