โครงการชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ปี 2561

           วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ปี 2561 ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ได้ทบทวนความรู้ในด้านลูกเสือสำรอง ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ปลูกฝัง ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน และรู้รักสามัคคี อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และสามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือตามแนวการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีบุคลากรทางลูกเสือโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 140 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com