เปิดอาคารเรียน 83 ปี โรงเรียนบ้านนาผักฮาด

  • พิมพ์

           วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน 83 ปี โรงเรียนบ้านนาผักฮาด โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านนาผักฮาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์