ขอแสดงความยินดีกับที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2   ขอแสดงความยินดีกับ นายดนัย อู่ทรัพย์ ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ที่ได้รับรางวัล “ชมเชย” ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ  ประจำปี  2561 และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1  ที่ได้รับรางวัล  ชมเชย”  สถาบันเกษตรกรดีเด่น ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 ในงาน “เกษตรสร้างชาติ” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรให้กับเกษตรกร และผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com