มหกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน “อัจฉริยะสร้างได้” ประจำปี 2561

 

วันที่ 8 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดมหกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน “อัจฉริยะสร้างได้” ประจำปี 2561 ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม  นายอำเภอน้ำปาด นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในกัด เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้แนวคิดจากนายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ที่จะค้นหาและส่งเสริมเด็กนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรี โดยให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถตามความถนัดของตนเอง ภายใต้แนวคิด “เด็กจะดีอยู่ที่ครูสร้าง เด็กจะแสดงความสามารถต้องมีเวที”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com