สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 

          วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 01.00 น. ได้เกิดอัคคีภัยที่บ้านของนายกอ ลีปัสสา ผู้ปกครองของเด็กชายวรวิช ลีปัสสา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเด็กชายถามวัต ลีปัสสา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนในโรงเรียนบ้านห้วยคอม ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2 ทำให้ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด ส่งผลให้นักเรียนไม่มีที่พักอาศัย และขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน

ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายเอกลักษณ์ พิมพ์รอด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ และให้การช่วยเหลือ โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้น

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com