พสน. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

         วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมบูรณาการกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่เขตบริการ ร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมของนักเรียนในเทศกาลวันลอยกระทง ในเขตพื้นที่อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com