สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด

            3 ธันวาคม 2561 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ในอำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน เพื่อนำข้อมูลนักเรียนมาใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน และใช้ข้อมูลในการพิจารณากำหนดขนาดของสถานศึกษาตามจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com