“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561

             เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้กำหนดจัดงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยในการจัดพิธีประกอบไปด้วยพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทั้ง 4 อำเภอ คือ อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่าและอำเภอบ้านโคก ดังนี้
อำเภอท่าปลา จัดที่ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธี
อำเภอน้ำปาด จัดที่ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม นายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอน้ำปาด เป็นประธานในพิธี
อำเภอฟากท่า จัดที่โรงเรียนฟากท่าวิทยา นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่า เป็นประธานในพิธี
อำเภอบ้านโคก จัดที่โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก นายสุฑณ ดวงตาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมแจ้ง เป็นประธานในพิธี
ซึ่งในการจัดพิธีในครั้งนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จากโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมพิธี จำนวนทั้งสิ้น 2,000 คน

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com