สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ ที่อยู่ห่างไกล เป็นเกาะแก่ง การเดินทางมีความยากลำบาก เพื่อให้กำลังใจ แนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และได้ตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา ตามรายชื่อทะเบียนการรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา ว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรม “รวมใจ ช่วยน้อง ๆ ห้วยต้า ต้านภัยหนาว” โดยนำเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับนักเรียน ในการนี้ นายเอกชัย แต้มใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา คณะครู และนักเรียน ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com