เปิดกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนภูน้ำริน ประจำปี 2561

           6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต เป็นประธานพิธีเปิดกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนภูน้ำริน ประจำปี 2561 โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาภูเวียง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น โรงเรียนบ้านโป่งพาน โรงเรียนบ้านน้ำแพ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง โรงเรียนวัดนาขุม โรงเรียนบ้านม่วงชุม และโรงเรียนอนุบาลบ้านโคก

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com