ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

          วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 และนายสันติภาพ ภูสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ออกประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นายสิทธิโชค ทานะขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงอมมด ณ โรงเรียนบ้านงอมมด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com