ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี

          วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี ในการปฏิบัติหน้าที่ และช่วยกันฝึกฝนเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นกำลังของชาติไทยต่อไป ในการนี้ ได้มอบพระพุทธชินราช ให้โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์


 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com