พิธีรับมอบอาคาร 100 ปี กำพล วัชรพล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว)

27 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีรับมอบ "อาคาร 100 ปี กําพล วัชรพล" ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

         ในงานนี้มี นายวัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ บริษัท วัชรพล จํากัด นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ  นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายมั่ง บัวคํา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมพิธี


 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com