พิธีมอบประกาศนียบัตรในกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม

  • พิมพ์

          วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรในกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์