สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    2  พฤษภาคม  2562  เวลา 13.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2  มอบหมายให้นางวิไลวัลย์  ศรีน่วม  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  และบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท   เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ  วัดชัยชนะพล (วัดหัวนา)  อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีนายศุภชัย  บุญทิพย์  นายอำเภอน้ำปาด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอน้ำปาด เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com