สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

          วันที่  6 พฤษภาคม 2562  เวลา 16.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2  มอบหมายให้นายวงศกรกุญช์ มากทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเสด็จออก  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอน้ำปาด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนในอำเภอน้ำปาด เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com