สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และประชุมทางไกล

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” รายการพิเศษ ในหัวข้อ “สพฐ. : 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้” โดยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมประชุมทางไกล Conference เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ จากเลขาธิการ กพฐ. ดังนี้

1. การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไป

2. การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

3. การขับเคลื่อนโรงเรียนตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

4. การเตรียมการห้องเรียนปลายทาง DLTV

5. การเตรียมการระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง

          ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

 

 

  

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com