แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และประชุมทางไกล เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 380
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 397
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 336
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล Video Conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 246
“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 18/2562 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 180
พิธีเปิดการอบรม “โครงการครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2562 ด้วยระบบทางไกล” เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 310
“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 17/2562 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 156
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 314
ประชุมชี้แจงโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 601
สรงน้ำพระพุทธรูปและพระภูมิเจ้าที่ ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 238
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com