แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และประชุมทางไกล เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 288
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 283
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 253
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล Video Conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 169
“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 18/2562 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 99
พิธีเปิดการอบรม “โครงการครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2562 ด้วยระบบทางไกล” เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 237
“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 17/2562 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 96
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 238
ประชุมชี้แจงโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 239
สรงน้ำพระพุทธรูปและพระภูมิเจ้าที่ ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 158
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com