แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 478
อบรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ภายใต้ชื่อ เยาวชนไทย หัวใจ Strong เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 217
พิธีมอบทุนการศึกษา และมอบจักรยาน เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 215
เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2561 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 178
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 334
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 249
เปิดอาคารเรียน 83 ปี โรงเรียนบ้านนาผักฮาด เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 278
ประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 226
โครงการชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ปี 2561 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 297
โครงการพัฒนาและประเมินศักยภาพเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำ ประจำปี 2561 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 328
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com