แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 327
พิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือ – เนตรนารี อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 493
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 306
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และค่ายทักษะชีวิตโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 423
โลกสวยด้วยตาใส เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 402
ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 811
ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 543
ประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 425
ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และค่ายทักษะชีวิตโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอน้ำปาด สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 490
กลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 985
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com