แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขันในงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกร ระดับเขต ปี 2561 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 595
จัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครั้งที่ 2 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 388
ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 333
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 416
ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 383
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 325
แข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 327
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 344
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 334
องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 467
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com