แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (ครูผู้สอนปฐมวัย) เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 388
ประกาศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 400
ประกาศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 413
ประกาศโรงเรียนชุนชนไกรลาสวิทยาคม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ผู้ครูผู้สอน เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 588
ราคากลางหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) เขียนโดย จิรวรรณ 665
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(เงินอุดหนุนทั่วไป) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 603
ประกาศโรงเรียนสิงห์คอมพิทยา เรื่อง รับสมัครสอบเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน(ครูภาษาอังกฤษ) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 901
ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำแพ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 663
ประกาศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงพิการเรียนร่วม เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1436
ประกาศโรงเรียนบ้านเด่นชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และรักษาความปลอดภัย เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1001

Page 1 of 8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com