แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนชุนชนไกรลาสวิทยาคม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ผู้ครูผู้สอน เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 170
ราคากลางหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) เขียนโดย จิรวรรณ 248
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(เงินอุดหนุนทั่วไป) เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 222
ประกาศโรงเรียนสิงห์คอมพิทยา เรื่อง รับสมัครสอบเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน(ครูภาษาอังกฤษ) เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 573
ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำแพ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 356
ประกาศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงพิการเรียนร่วม เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 959
ประกาศโรงเรียนบ้านเด่นชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และรักษาความปลอดภัย เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 691
ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นอนุบาล 1,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 539
ประกาศ ร.ร.อนุบาลบ้านโคก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน (ครูวิกฤต)2 เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 1015
ประกาศ ร.ร.อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตราฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 764

Page 1 of 8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com