ประกาศโรงเรียนสิงห์คอมพิทยา เรื่อง รับสมัครสอบเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน(ครูภาษาอังกฤษ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com