แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนบ้ราชประชานุเคราะห์ 13 เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 496
ประกาศ โรงเรียนบ้านน้ำมหมัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 538
ประกาศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 เรื่องสอบราคาซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2557 เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 481
ประกาศศูนย์เรียนรวม ร.ร.ชุมชนไกรลาสวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์และหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 594
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยาง เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 (ครั้งที่2) เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 535
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยาง เรื่องประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 (ครั้งที่1) เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 592
ประกาศโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักครู 203/27 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 914
ประกาศโรงเรียนป่ากั้งวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 เขียนโดย นิรุติ บวบขม 687
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 เขียนโดย นิรุติ บวบขม 665
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน เขียนโดย นิรุติ บวบขม 688
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com