แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่ตีนตก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 154
ประกาศโรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 169
ประกาศโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 207
ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน (ครูผู้สอนปฐมวัย) เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 614
ประกาศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 642
ประกาศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 651
ประกาศโรงเรียนชุนชนไกรลาสวิทยาคม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ผู้ครูผู้สอน เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 835
ราคากลางหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) เขียนโดย จิรวรรณ 919
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(เงินอุดหนุนทั่วไป) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 826
ประกาศโรงเรียนสิงห์คอมพิทยา เรื่อง รับสมัครสอบเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน(ครูภาษาอังกฤษ) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com