แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำแพ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 886
ประกาศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงพิการเรียนร่วม เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1683
ประกาศโรงเรียนบ้านเด่นชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และรักษาความปลอดภัย เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1216
ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นอนุบาล 1,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 989
ประกาศ ร.ร.อนุบาลบ้านโคก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน (ครูวิกฤต)2 เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 1395
ประกาศ ร.ร.อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) เรื่อง งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วมาตราฐาน 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 1796
ประกาศโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1437
ประกาศโรงเรียนบ้านม่วง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างชั่วคราว เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1252
ประกาศ ร.ร.บ้านน้ำลี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 2003
ประกาศ ร.ร.บ้านน้ำลี เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการ) เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 1852
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com