แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1623
ประกาศ ร.ร.สีเสียดบำรุง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 1542
ประกาศ ร.ร.ห้วยมุ่น เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 749
ประกาศโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม เรื่อง ประกาศการรับสมัครฯและการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2558(แก้ไขเพิ่มเติม) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 1566
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิชางานโลหะ(สำหรับโรงเรียนโครงการพระราชดำริ) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 529
ประกาศโรงเรียนบ้านปากปาด เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 559
ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 562
ประกาศโรงเรียนไผ่งามวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 545
ประกาศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เรื่องยกเลิกผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 563
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 เรื่องสอบราคาซื้ออุปกรณ์วิชางานอาหารและโภชนาการ(สำหรับโรงเรียนโครงการพระราชดำริ) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 583
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com