แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 619
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 449
ประกาศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการตามมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 578
ประกาศ ร.ร.วัดวังกอง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 556
ประกาศ ร.ร.ไผ่งามวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 485
ประกาศ ร.ร.วัดหนองหิน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 469
ประกาศ โรงเรียนน้ำสิงห์ฯเรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ ขนาด 4 ห้องเรียน เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 529
ประกาศโรงเรียนสิงห์คอมพิทยา เรื่องผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ขนาด 4 ห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 948
ประกาศโรงเรียนสิงห์คอมพิทยา เรื่องผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ประจำปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 535
ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนงานหลังคางานฝ้าเพดาน เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 516
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com