แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนงานหลังคา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 611
ประกาศโรงเรียนบ้านทรายขาว เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 475
ประกาศ ร.ร.บ้านสีเสียดบำรุง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 609
ประกาศ ร.ร.วัดหนองหิน เรื่อง ผลสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบที่ประสบอุบัติภัย เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 538
ประกาศ ร.ร.บ้านบ่อเบี้ย เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 570
ประกาศ ร.ร.บ้านห้วยเดื่อ เรื่องสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 544
ประกาศ ร.ร.บ้้านนาฝักฮาด เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ สพช.203 เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 1128
ประกาศ ร.ร.สิงห์คอมพิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนแผน ป 1 ฉ ขนาด 4 ห้องเรียน เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 618
ประกาศ ร.ร.บ้านห้วยแมง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบที่ประสบอุบัติภัย เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 565
ประกาศโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารเรียน สปช.105/29(2ชั้นใต้ถุนโล่ง4ห้องเรียน) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 543
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com