แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านโคก เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 511
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านโคก เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบที่ประสบวาตภัยและชำรุดทรุดโทรม ที่ 2/2558 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 577
ประกาศโรงเรียนบ้านปางคอม เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ฉ/บ้านพักครู แบบกรมสามัญ,ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และทางเท้า เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 521
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 3 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 668
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยศ เรื่องขอยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน)ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 656
ประกาศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29(ปรับปรุง 2ชั้น 45 ห้องเรียน)ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 493
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29(ปรับปรุง 2ชั้น 45 ห้องเรียน)ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 539
ประกาศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทาอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 415
ประกาศ ร.ร.บ้านน้ำหมมัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 447
ประกาศสอบราคาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง เรื่องสอบราคาจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 454
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com