แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ร.ร.ป่ากั้งวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างรายการก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวใต้ถุนสูง โครงสร้าง คสล. และไม้ เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 532
ประกาศโรงเรียนป่ากั้งวิทยา เรื่อง รายการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 515
ประกาศโรงเรียนป่ากั้งวิทยา เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 488
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 537
ประกาศ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์13 เรื่องประกาศราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 511
ประกาศ ร.ร. บ้านห้วยยาง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 634
ประกาศ ร.ร.บ้านห้วยยาง เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การประเมินภาคความรู้ (ภาค ก) และมีสิทธิ์รับการประเมิน สอบสัมภาษณ์ (ภาค ข) พนักงานราชการตำแหน่ง ครูผู้สอน เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 775
ประกาศ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์13 เรื่องสอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่1/2557 เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 525
ประกาศ ร.ร.บ้านห้วยไคร้ เรื่องสอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 517
ประกาศ ร.ร.บ้านห้วยยาง เรื่อง ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 (ครั้งที่ 3) เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 505
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com