แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 20
ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 53
ประกาศโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 52
ประกาศโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 53
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 66
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA โรงเรียนบ้านห้วยคอม เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 90
ประกาศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 342
ประกาศโรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู (2503) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 408
ประกาศโรงเรียนบ้านนาผักฮาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอส์(e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 390
ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเรือนแถว แบบ สปข.303/28(ปี2539)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 443

Page 1 of 24

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com