แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 19
ประกาศโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 24
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 33
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA โรงเรียนบ้านห้วยคอม เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 47
ประกาศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 314
ประกาศโรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู (2503) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 370
ประกาศโรงเรียนบ้านนาผักฮาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอส์(e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 355
ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเรือนแถว แบบ สปข.303/28(ปี2539)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 405
ประกาศโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารเรียน สปช 103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 339
ประกาศโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารเรียน สปช 103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 302

Page 1 of 24

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com