แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยคอม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 10
ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 8
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โรงเรียนบ้านห้วยคอม เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 7
ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 8
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 59
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 39
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 68
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 81
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลักษณะทางกายภาพ/ภูมิทัศน์ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 171
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างห้องสมุด,ห้องน้ำและอุกรณ์สำหรับผู้พิการ,ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ,สนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 224

Page 1 of 22

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com