แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมลักษณะทางกายภาพ/ภูมิทัศน์ เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 82
ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างห้องสมุด,ห้องน้ำและอุกรณ์สำหรับผู้พิการ,ห้องน้ำและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ,สนามกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 136
ชื่อโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 197
ชื่อโครงการ ชื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 131
ชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู(หลังที่1) หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 118
กำหนดราคากลางอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)โรงเรียนวัดวังกอง เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 116
ชื่อโครงการ กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 127
ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 189
ชื่อโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนดีใกล้บ้าน(ม่เหล็ก) หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 154
ชื่อโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนบ้านวังดอย เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 169

Page 1 of 21

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com