แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 278
ประกาศโรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู (2503) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 321
ประกาศโรงเรียนบ้านนาผักฮาด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอส์(e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 302
ประกาศโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูเรือนแถว แบบ สปข.303/28(ปี2539)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 359
ประกาศโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารเรียน สปช 103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 291
ประกาศโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารเรียน สปช 103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 264
ประกาศโรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 285
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 364
ประกาศโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน(ยกพื้นสูง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 324
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ ก่อสร้างอาคาร สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง) หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 311

Page 1 of 24

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com