แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 102
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 732
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 743
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com