แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 109
ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 94
เดือนกันยายน 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 326
เดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 303
เดือนกรกฎาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 329
เดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 419
เดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 389
เดือนเมษายน 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 480
เดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 432
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com