แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 306
ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 221
เดือนกันยายน 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 437
เดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 417
เดือนกรกฎาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 455
เดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 548
เดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 512
เดือนเมษายน 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 605
เดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 553
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com