แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 208
ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 176
เดือนกันยายน 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 389
เดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 368
เดือนกรกฎาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 402
เดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 500
เดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 461
เดือนเมษายน 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 556
เดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 502
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com