แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 374
ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 262
เดือนกันยายน 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 476
เดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 453
เดือนกรกฎาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 493
เดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 585
เดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 550
เดือนเมษายน 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 657
เดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 600
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com