แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 162
ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 134
เดือนกันยายน 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 354
เดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 335
เดือนกรกฎาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 366
เดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 468
เดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 423
เดือนเมษายน 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 522
เดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 469
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com