แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 64
ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 61
เดือนกันยายน 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 298
เดือนสิงหาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 278
เดือนกรกฎาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 308
เดือนมิถุนายน 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 391
เดือนพฤษภาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 357
เดือนเมษายน 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 445
เดือนมีนาคม 2560 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 396
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com