แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

          โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า 2,400 ซีซี 
          โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง , ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) 
          โครงการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่การสอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
          โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน , ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน โครงการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา(CC1)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com