แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

  • พิมพ์

          โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า 2,400 ซีซี 
          โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง , ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) 
          โครงการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่การสอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
          โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน , ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน โครงการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา(CC1)