แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์


Statistics:

No Flash Player Installed


Number of Voters   64
Start Voting   2012-05-19 00:00:00
End Voting   2020-05-19 00:00:00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com