1_p42557  
นางสาวนงลักษณ์  เทียนสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
 

 prapan_p57504

 

bar_p12657 

นายประพันธ์  คืนประคอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
 
  นางรัตติยาภรณ์  ยิ่งยวด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
 

_p38428

_p72021

_p56816
นางสาวอาริตา  สาวดี
นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103

นางสาวจันทิมา  เมืองบัวผัน
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103

นางสาวศิริวรรณ  เพชรสีโชติ
ธุรการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
 

_p77285

 
  นางสาวพิมพ์พจี  จันทร์สิงห์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 103
 

ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

boss01 

รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

_p46027

-1

02

 

ค้นหา

กลุ่ม/หน่วย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 102

เมื่อวาน 198

สัปดาห์นี้ 521

เดือนนี้ 4255

ทั้งหมด 74462