_p57037  
นางสาวพิทย์ฐาพร  แย้มมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 102
 

_p14721

_p67906 

ae_p23376

นางสาววรารัตน์  ค้าโต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0-5548-1125 ต่อ 102  
นางสาวญาธิดา  ศรีลาเลิศ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
0-5548-1125 ต่อ 102 
นางสาวเกศวดี  เจริญชัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
0-5548-1125 ต่อ 102
_p38429

_p66698

_p81427
นางสาวจิราวรรณ  บุญแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
0-5548-1125 ต่อ 102

นางสาวนิโลบล  นิลกัณหะ
เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน
0-5548-1125 ต่อ 102

นางสาวณัฐวดี  แก้วดวงเล็ก
ธุรการ
0-5548-1125 ต่อ 102 

ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

boss01 

รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

_p46027

-1

02

 

ค้นหา

กลุ่ม/หน่วย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 96

เมื่อวาน 198

สัปดาห์นี้ 515

เดือนนี้ 4249

ทั้งหมด 74456