mon_p24664  
นางสาวศศิวิมล  นาคปิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 102
 

noimage

 

ae_p23376

นางสาวญาธิดา  ศรีลาเลิศ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
0-5548-1125 ต่อ 102
 

 
นางสาวเกศวดี  เจริญชัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
0-5548-1125 ต่อ 102
 

tu_p29254

soft_p58424

kun_p41141
นางสาวอาริตา  สาวดี
นักจัดการงานทั่วไป
0-5548-1125 ต่อ 102

นางสาวสุภาวดี  พาพิมพ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
0-5548-1125 ต่อ 102

นายกิตติธัช  เกตุภูเขียว
เจ้าหน้าที่กลุ่ม
0-5548-1125 ต่อ 102

ผู้อำนวยการ สพป.อต.2

boss01_p43810

รองผู้อำนวยการ สพป.อต.2

boss02_p47454

_p46027

ค้นหา

form_p65619

obecmail_p14342

pp

qa

_p97947

-_p26179

_p66354

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 2

เมื่อวาน 101

สัปดาห์นี้ 844

เดือนนี้ 1924

ทั้งหมด 48832