รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
                    แนบท้ายประกาศ 1
                    แนบท้ายประกาศ 2
                    แนบท้ายประกาศ 3
                    แนบท้ายประกาศ 4
                    แนบท้ายประกาศ 5