สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

ยืดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส่
บริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้

12/11/2019

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมบูรณาการกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่เขตบริการ "ร่วมกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง ประจำปี 2562" ในเขตพื้นที่อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก

อ่านต่อ

11/11/2019

ประเมินโรงเรียนและบุคลากรไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับภาคเหนือ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ ประธานคณะกรรมการประเมินโรงเรียนและบุคลากรไทยรัฐวิทยาดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับภาคเหนือ และคณะ ได้เดินทางไปประเมินโรงเรียนและบุคลากรไทยรัฐวิทยาดีเด่น ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีนายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรือตรี วิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอบ้านโคก นายมั่ง บัวคํา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) คณะผู้ปกครองและนักเรียน ให้การต้อนรับ # มั่ง บัวคำ,กิตติชัย สิมมา ภาพ/ทิพย์วรรณ ประดับลาย ข่าว

อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แสดงหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ที่ประกาศล่าสุด หากต้องการดูข่าวอื่น ๆ คลิกที่นี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศข้อมูลการจักซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนในสังกัด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนภายในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานการเงิน

แสดงข้อมูลรายงานการเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

บริการต่าง ๆ


ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ