สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

ยืดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส่
บริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้

19/07/2019

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย บ้านห้วยยาง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 12.00 น. ได้เกิดอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 170 ม.7 บ้านห้วยยาง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ที่เกิดเหตุเป็นบ้านของนายพงษ์พัฒน์ ศรีบุญเรือง อายุ 42 ปี และนางไล ศรีบุญเรือง อายุ 32 ปี ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของ ด.ญ.ดวงรัตน์ ศรีบุญเรือง อายุ 12 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ด.ญ.กนกวรรณ ศรีบุญเรือง อายุ 10 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยยาง และมีผู้ร่วมอาศัยอีก 1 คน คือนายลัด ศรีบุญเรือง อายุ 27 ปี สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ช่วงเกิดเหตุไม่มีผู้อยู่อาศัย ประกอบกับเป็นพื้นที่ห่างไกล ไม่มีธนาคารการเก็บรักษาเงินและสิ่งของมีค่า จึงเก็บไว้ที่บ้าน ดังนั้นสภาพความเสียหายหลังเกิดเหตุพบว่า ทั้งบ้านและเงินทองเสียหายทั้งหมด นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ให้การช่วยเหลือ จนสามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือคือ ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก, อบต.บ่อเบี้ย, ตชด.314, กองกำลังผาเมือง และสถานีตำรวจภูธรบ้านโคก ในการนี้ นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวศศิธร เตชาวัฒน์ นักวิชาการศึกษชำนาญการพิเศษ นายเอกลักษณ์ พิมพ์รอด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุ และให้การช่วยเหลือ โดยมอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้น

อ่านต่อ

18/07/2019

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ยินดีต้อนรับ นางสาวพรสวรรค์ มั่นเข็มทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้นายวงศกรกุญช์ มากทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวพรสวรรค์ มั่นเข็มทอง ที่ได้มาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โดยมี นายสุรวัฒน์ เลิศชัยพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ พร้อมคณะที่มาส่งจากสำนักงานเทศบาลตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แสดงหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ที่ประกาศล่าสุด หากต้องการดูข่าวอื่น ๆ คลิกที่นี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศข้อมูลการจักซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนในสังกัด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนภายในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานการเงิน

แสดงข้อมูลรายงานการเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

บริการต่าง ๆ


ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ