สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

ยืดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส่
บริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้

18/02/2020

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายภูษิต ช่างคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

อ่านต่อ

14/02/2020

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้นางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big Cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” หลังจากนั้น วิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด นายอนุวัฒน์ สีทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และนางสาวพรพิมล วงค์วรรณา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า สาธิตการล้างมือ และสาธิตการสวมใส่และการถอดหน้ากากอนามัย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เวลา 10.00 น. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ทำงาน เช่น ที่จับประตู ราวบันได โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ และโต๊ะทำงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แสดงหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ที่ประกาศล่าสุด หากต้องการดูข่าวอื่น ๆ คลิกที่นี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศข้อมูลการจักซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนในสังกัด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนภายในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานการเงิน

แสดงข้อมูลรายงานการเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

บริการต่าง ๆ


ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ