สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

ยืดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส่
บริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้

22/08/2019

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายยุทธนา จันโส อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมแจ้ง และนางดาวดึงส์ มาลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ออกตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

22/08/2019

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านม่วง

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านม่วง พร้อมทั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และระเบียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการกำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านม่วง อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แสดงหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ที่ประกาศล่าสุด หากต้องการดูข่าวอื่น ๆ คลิกที่นี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศข้อมูลการจักซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนในสังกัด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนภายในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานการเงิน

แสดงข้อมูลรายงานการเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

บริการต่าง ๆ


ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ