ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนในสังกัด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนในสังกัด


หัวข้อข่าว เผยแพร่ view
ประกาศโรงเรียนสิงห์คอมพิทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อศูนย์สื่อ ICT 01/08/2019 168
โครงการศูนย์สื่อ ICT นวัตกรรมใหม่สำหรับห้องเรียน 4.0 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 30/07/2019 86
ประกาศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์สื่อ ICT นวัตกรรมใหม่สำหรับห้องเรียน 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/07/2019 160
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.301/26(บ้านพักครูเดี่ยว) บ้านพักนักเรียน (4 ห้องแบบกรมอาชีวศึกษา) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01/07/2019 848
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.301/26(บ้านพักครูเดี่ยว) บ้านพักนักเรียน (4 ห้องแบบกรมอาชีวศึกษา) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28/06/2019 81