1_p96672

          วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีกล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึก พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ พลนาคู นายอุทัย ปลีกล่ำ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ให้กับนางสาวศศิกานต์ ศิริมา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น เนื่องจากสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย

2_p90644 3_p72752

4_p99144 5_p71385

6_p55614 7_p48979

img_3864_p28233 img_3885_p16942

img_3886_p77044 img_3889_p88343

img_3890_p54261 img_3893_p70092

img_3895_p37584 img_3899_p49113

img_3901_p12376 img_3905_p96377

img_3920_p17215 img_3913_p80457

img_3927_p85329 img_3939_p13860