img_2750_p63609

             วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก นายประเสริฐ วรสาร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

             img_2783_p42807 img_2773_p72470

             img_276666_p56689 img_2779_p27221

             img_2794_p55123 img_2793_p73543

             img_2791_p94993 img_2747_p29193

             img_2767_p87185 img_2761_p77506

             img_2753_p42824 img_2786_p74568