img_3300_p83775

             วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งที่ 1/2564 ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นางสาวละออ วันจิ๋ว นายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

             img_3299_p68435 img_3344_p66653

             img_3329_p28462 img_3318_p26563

             img_3351_p68796 img_3350_p72052

             img_3342_p12546 img_3371_p72006

             img_3312_p45437 img_3310_p39580

             img_3307_p33707 img_3368_p95840

             img_3364_p57046 img_3366_p45527

             img_3357_p69760 img_3360_p55571