02-640x300-PO

 

hot-kapook10 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่องสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนนวยการสถานศึกาา และผู้อำนนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.อต.2

hot-kapook10   มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคลลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

  สถิตจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ณ วันที่ 29 มค 58
 

 

   ใบสมัคร
              - ใบสมัครกลุ่มทั่วไป
              - ใบสมัครกลุ่มประสบการณ์

  ข้อมูลที่พัก -  ข้อมูลที่พัก

  แผนที่ -   แผนที่ตั้ง สพป.อุตรดิตถ์เขต 2 อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

 

 

วิสัยทัศน์
"มีส่วนร่วมในการบริหาร  สนับสนุนและบริการสถานศึกษาสู่มาตรฐาน"


พันธกิจ
" บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  สนับสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษาตามศักยภาพ และบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความคล่องตัว ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน "


อัตลักษณ์
"บริการอย่างกัลยาณมิตร"


เอกลักษณ์
" สำนักงาน 3 มิติ บริหาร บริการ สนับสนุน "

 

 

egp1

 

เอกสารประกอบประชุมชี้แจงโครงข่ายโทรคมนาคม

เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network)

 

- สไตล์ประกอบประชุมชี้แจงโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>>download<<<

- แบบติดตามการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของสถานศึกษา  >>>download<<<

- สรุปโครงข่ายอินเตอร์เน็ต สพป.อต.2  >>>download<<<

- สรุปโครงข่าย WIFI ICT : OTPC   >>>download<<<

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนาบุคลากรด้านการสร้าง…

29-01-2558 อ่าน:19 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนาบุคลากรด้านการสร้างเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 นายภูวนาท  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างและใช้งานเว็บไซต์  ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ทางด้านการสร้างเว็บไซต์  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานภายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  จิรวรรณ ภาพ/ข่าว            

อ่านต่อ

สพฐ.ติดตามมาตรฐานเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

20-01-2558 อ่าน:43 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

สพฐ.ติดตามมาตรฐานเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

นายภูวนาท  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และคณะให้การต้อนรับคณะติดตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับผลการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันอังคารที่ 20  มกราคม 2558 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม1  โดยมีนางอังคณา  สุขเสวี     และนางสาวกัญญาภัค  ชัยธิ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาติดตามและประเมินผล  ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาเตรียม ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก  แสงเพ็ญ/ภาพ  จิรวรรณ/ข่าว         

อ่านต่อ

วันครูปี 2558

18-01-2558 อ่าน:61 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

วันครูปี 2558

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1  โดยมีกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อ่านสารวันครูของประธานกรรมการคุรุสภา สวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ยืนสงบนิ่งระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว กล่าวปฏิญาณตน กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและสร้างขวัญกำลังใจกับข้ารากชารครูในสังกัด   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว                 

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 มอบบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านห…

18-01-2558 อ่าน:65 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 มอบบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เดินทางไปมอบบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา ซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 และได้มอบให้ช่างฝีมือ(นักการภารโรง)ในสังกัด ดำเนินการก่อสร้างบ้านใหม่ให้กับนักเรียน โดยได้รับงบประมาณจากการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาในวงเงินกว่าสองแสนบาทเศษ  พร้อมกันนี้ได้มอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนบ้านห้วยต้าร่วมกับ ผู้แทนพระองค์ ดร.ไพศาล  ล้อมทอง   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ สำนักพระราชวัง    จิรวรรณ ภาพ/ข่าว           

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนประสบอ…

16-12-2557 อ่าน:85 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นายภูวนาท  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557  เพื่อมอบปัจจัยและสิ่งอุปโภคบริโภคให้กับด.ญ.ปกาวรินทร์  อภิยะ และด.ช.จิรชีพ  นะตา  นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมนักเรียนและพบปะคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการศึกษาของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น  จิรวรรณ ภาพ/ข่าว  ...

อ่านต่อ

บ้านนักเรียนอุตรดิตถ์ เขต 2 ประสบอัคคีภั…

14-12-2557 อ่าน:68 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

บ้านนักเรียนอุตรดิตถ์ เขต 2 ประสบอัคคีภัย

วันนี้ (14 ธันวาคม 2557) เวลาประมาณ 13.00 น. เกิดเหตุไฟไหม้บ้านด.ญ.ปกาวรินทร์  อภิยะและด.ช.จิรชีพ  นะตา  นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหมู่บ้านที่เดินทางด้วยเรือเท่านั้น โดยในบ้านมีผู้อาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด 7 คน หากท่านใดประสงค์ให้ความช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัยที่หมายเลขบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย    537-0-186057  ชื่่อบัญชีกองทุนการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 หรือประสานผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ โทร.055-481125 หรือนายวิษณุกร  อมฤกษ์   0862178445  ,...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพ…

07-12-2557 อ่าน:72 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ดร.ภูวนาท  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และคณะบุคลากรในสังกัดทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำปาด และได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ในเวลา 19.00 น.ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งในวันเดียวกันนี้ได้มอบหมายให้นายวีนัสส์  ถายาธัชนันท์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเ…

07-12-2557 อ่าน:67 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

  อุตรดิตถ์ เขต 2 ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ดร.ภูวนาท  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง  ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1  (ทีมงานประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว)      

อ่านต่อ

นักเรียนอุตรดิตถ์ เขต 2 คนเก่ง

03-12-2557 อ่าน:68 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

นักเรียนอุตรดิตถ์ เขต 2 คนเก่ง

วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงหมู่เฉลิมพระเกียรติ จัดโดยสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่3 ในโครงการประกวดการขับร้องเพลงหมู่ในบทเพลงพ่อแห่งแผ่นดินและเพลงวันพรุ่งนี้ เนื่องในวโรกาสทรงพระชนมายุครบ 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษาแต่ละอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงหมู่จำนวน 9 โรงเรียน โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายให้กับผู…

05-11-2557 อ่าน:108 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เพื่อทบทวนานโยบายและจุนเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี 2558 และกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ให้เป็นแนวทางในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด  สาวิตรี ภาพ/จิรวรรณ ข่าว      

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พ…

05-11-2557 อ่าน:82 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เป็นการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าประสงค์และข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม 2 โดยกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ซึ่งในเวลา13.30 น. ณ ห้องประชุม 1...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้…

28-10-2557 อ่าน:99 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิ ตถ์ เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก นายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิ ตถ์ เขต 2 ให้ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนในสังกัด โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมออกติดตามโรงเรียนในสังกัดในเขตอำเภอท่าปลา จิรวรรณ ภาพ/ข่าว        

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนาครูภาษาไทย

27-10-2557 อ่าน:111 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนาครูภาษาไทย

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 นายวีนัสส์  ถายาธัชนันท์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก นายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ให้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความโดยใช้รูปแบบพหุระดับ สู่แนวทางออกข้อสอบ PISA ภายใต้นโยบายเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ปีงบประมาณ 2558 เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทักษะภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น  ซึ่งการออบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่  27-29  ตุลาคม ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสั…

24-10-2557 อ่าน:101 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยะมหาราช  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และในส่วนของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์   ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช ลานอเนกประสงค์ริมน่าน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  จิรวรรณ ภาพ/ข่าว      

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 กำหนดทิศทางการพัฒ…

21-10-2557 อ่าน:126 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 นายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการยกระดับคุณภาพและการให้บริการเพื่อให้เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและสาธารณชนเกิดความพึงพอใจ โดยเน้นใน 3 หัวข้อหลักคือ1.การบริหารจัดการ 2. สนับสนุนการบริหารจัดการ 3.บริการ และมีเป้าหมายการดำเนินงาน กายภาพ คุณภาพและสัมพันธภาพ เก่ง ดี มีสุขและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายบุคลากร

17-10-2557 อ่าน:109 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายบุคลากร

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 นายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา จิรวรรณ ภาพ/ข่าว      

อ่านต่อ

Boss

นายภูวนาท  มูลเขียน
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

g3
g8
g4
g9
g6
g7
g5
g2
g1
g2itec

       จดหมายข่าวออนไลน์

aern
rep

 

otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail
ttv banner 170x68

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

311448
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
161
482
2957
305242
11797
11703
311448
Your IP: 54.147.214.74
Server Time: 2015-01-31 15:29:32

ค้นหาข้อมูล

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com