morningobec60

emes

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

ประชุมเตรียมมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที…

12-05-2561 อ่าน:19 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมเตรียมมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 กลุ่มโรงเรียนท่าปลาพญาจริม

             12 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 กลุ่มโรงเรียนท่าปลาพญาจริม เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการ แนวทาง กลยุทธ์ จุดเน้น...

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที…

12-05-2561 อ่าน:25 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมเตรียมมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 กลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า

          12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 กลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการ แนวทาง กลยุทธ์ จุดเน้น ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ...

อ่านต่อ

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ศูนย์ฝึกอบรมฯ สะ…

07-05-2561 อ่าน:37 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ศูนย์ฝึกอบรมฯ สะเต็มศึกษา ประจำสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (สพฐ. 105)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (สพฐ. 105) สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัด จำนวน 37 คน โดยรับชมผ่านระบบทางไกลพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม...

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการขอรับบำเ…

03-05-2561 อ่าน:33 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ Electronic : e-filing)

           3 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จ บำนาญ ด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’ Electronic : e-filing) สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 62 ราย ซึ่งมี...

อ่านต่อ

เสริมทักษะ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"…

03-05-2561 อ่าน:54 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

เสริมทักษะ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" นักเรียนอำเภอน้ำปาด

          3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)  ณ  สระว่ายน้ำเวียงสุดใจ  อำเภอน้ำปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็น  และเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุทางน้ำ  ตลอดจนรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์...

อ่านต่อ

การติดตามและให้คำปรึกษาการประเมินสัมฤทธิ…

02-05-2561 อ่าน:43 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

การติดตามและให้คำปรึกษาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

          วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประธาน Cluster เขตตรวจราชการที่ 17 นายธวัช กงเติม อดีตรองศึกษาธิการภาค 17 และนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1...

อ่านต่อ

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวั…

25-04-2561 อ่าน:112 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

          25 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายไพบิน เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธี ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายเสฐียรพงศ์ มากศิริ...

อ่านต่อ

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระภูมิเจ้าที่ ณ …

17-04-2561 อ่าน:115 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระภูมิเจ้าที่ ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

                     17 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธรรมนูญ พิชัย นายไพบิน เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์...

อ่านต่อ

ประเพณีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร ผอ.สพป.อุต…

10-04-2561 อ่าน:202 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประเพณีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 และรองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

           10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับสมาคมครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานประเพณีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ณ ห้องมณีน่าน เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความ…

09-04-2561 อ่าน:161 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

           9 เมษายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์...

อ่านต่อ

ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด…

06-04-2561 อ่าน:103 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

            6 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ...

อ่านต่อ

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึก…

31-03-2561 อ่าน:127 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

31 มีนาคม 2561 นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายไพบิน เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และการจัดงานพิธี “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายเสถียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี  

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ …

20-03-2561 อ่าน:146 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

20 มีนาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายไพบิน เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมคณะ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย ศธ./สพฐ. การเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และข้อราชการที่สำคัญในการปฏิบัติงาน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับทราบข้อมูลและนำไปปฏิบัติ...

อ่านต่อ

เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่…

13-03-2561 อ่าน:169 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1

           วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมต้อนรับ ท่านวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ข้าทาสบริพาร ใต้เบื้องพระยุคลบาท ซึ่งเป็นผู้ติดตามถวายงานโครงการอาหารกลางวันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT และให้กำลังใจนักเรี…

07-03-2561 อ่าน:211 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT และให้กำลังใจนักเรียน

              วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายธรรมนูญ  พิชัย และนายไพบิน เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นำคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT เพื่อให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ประจำปีการศึกษา 2560...

อ่านต่อ

อบรมฝึกทักษะอาชีพและแปรูปผลิตภัณฑ์

04-03-2561 อ่าน:154 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

อบรมฝึกทักษะอาชีพและแปรูปผลิตภัณฑ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดอบรมฝึกทักษะอาชีพและแปรูปผลิตภัณฑ์ ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 200 คน และครู จำนวน 30 คน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพโดยสุจริต โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 3-4, 10-11, 17-18, และ 24-25...

อ่านต่อ

 

egp1

 

111 002

นายประสบสุข  ดีอินทร์
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

 

โครงสร้างหน่วยงาน

เอกสารบรรยายการอบรม

g3
g8
g5
g4
g9
g6
g2

 paa1 copy 0
mcmk
trainobec belbyo
manual
emes
otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail
tepe
ttv banner 170x68 

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
1117821
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
691
421
1426
1110773
29932
28100
1117821
Your IP: 54.156.76.187
Server Time: 2018-05-22 07:40:23

smss-logo

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com