290525601 

 

S  6782981-333

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

อุตรดิตถ์ เขต 2 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC …

26-05-2560 อ่าน:174 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 กล่าวรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอน้ำปาด โดยมีนายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว   จิรวรรณ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

26-05-2560 อ่าน:166 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว โดยมีนายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

15-05-2560 อ่าน:169 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายวีนัสส์  ถายาธัชนันท์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย  พิทฐาพร ภาพ/ข่าว   

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพขันกัณฑ์เทศน์…

15-05-2560 อ่าน:141 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพขันกัณฑ์เทศน์งานอัฐมีบูชา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 นางวรินสินี  เชื้อสิริธัญญ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ พร้อมด้วยนางจิรวรรณ  อ้นสุ่ม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นเจ้าภาพขันกัณฑ์เทศน์ในงานอัฐมีบูชาประจำปี 2560 ซึ่งเป็นงานประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องของจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้รักษา อนุรักษ์ สืบสานประเพณีที่ดีงามของจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้คงอยู่ในปีนี้ตรงกับวันที่ 11-18 พฤษภาคม 2560  ระยะเวลา 9 วัน 9...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุ…

13-05-2560 อ่าน:118 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียนในสังกัดได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยรุ่นที่ 1 เป็นธุรการและครูอำเภอท่าปลาและอำเภอบ้านโคก และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เป็นธุรการและครูอำเภอฟากท่าและอำเภอน้ำปาด อาริตา ภาพ/จิรวรรณ ข่าว         

อ่านต่อ

คณะอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม…

08-05-2560 อ่าน:131 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

คณะอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัดร่วมวางหรีดและเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพพ่อแดง  แย้มมูล บิดานางพิทย์ฐาพร  แย้มมูล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วัดกกต้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  จิรวรรณ ภาพ/ข่าว           

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ขยายผลขับเคลื่อนโรงเรียน…

08-05-2560 อ่าน:112 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ขยายผลขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมขยายผลขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จัดกิจกรรมพัฒนาจริยคุณสนองนโยบายโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เป็นโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้ครูนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำโครงการคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณในโรงเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2   ภาคภูมิ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว             

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เตรียมการก่อนเปิดภาคเรีย…

08-05-2560 อ่าน:117 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการเตรียมความเพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาโดยมีผู้อำนวยการกลุ่มแต่ละกลุ่มงานชี้แจงทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนต่อไป  ซึ่งในปีนี้สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียนระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2560 โดยวันที่...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พิจารณาปรับการจัดสรรงบปร…

03-05-2560 อ่าน:109 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พิจารณาปรับการจัดสรรงบประมาณปี 2560

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมพิจารณาปรับการจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้สอดคล้องกับชุดโครงการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ. ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและติดตามคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  สมประสงค์ ภาพ/จิรวรรณ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ส่งเสริมทักษะว่ายน้ำนักเ…

22-03-2560 อ่าน:205 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ส่งเสริมทักษะว่ายน้ำนักเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานเปิดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) ส่งเสริมทักษะว่ายน้ำเด็กและเยาวชนเพื่อลดอุบัติเหตุในเด็กจากการจมน้ำ ณ สระว่ายน้ำเวียงสุขใจ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้เด็กนักเรียนว่ายน้ำเป็นและเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้แบ่งเป็น 4 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2560...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึ…

20-03-2560 อ่าน:182 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2560 ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560 โดยมีผอ.กลุ่มชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและสถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี พ.ศ.2559  ภาคภูมิ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว                               

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดการข้อมูลคัดกรองนักเร…

28-02-2560 อ่าน:219 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดการข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน ระยะที่ 2 ในระบบสารสนเทศปัจจัยอุดหนุนพื้นฐานนักเรียนยากจน (cct.thaieduforall.org) ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว                 

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ

28-02-2560 อ่าน:176 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ

เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2560  คณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าแถวเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ ณ บริเวณลานเสาธง หน้าอาคารสำนักงาน เพื่อสนองนโยบายเขตสุจริต โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างวินัยให้กับบุคลากร และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานในทุกวันจันทร์   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว       

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดค่ายส่งเสริมสถาบันหลั…

23-02-2560 อ่าน:181 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดค่ายส่งเสริมสถาบันหลัก อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ยึดมั่นคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 20  กุมภาพันธ์  2560 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายส่งเสริมสถาบันหลัก อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ยึดมั่นคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรู้คู่คุณธรรม พิทักษ์ระบบคุณธรรมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทรัพยากรชีวภาพในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และเขื่อนสิริกิติ์...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดแนะแนวเพื่อศึกษาต่อขอ…

21-02-2560 อ่าน:185 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดแนะแนวเพื่อศึกษาต่อของนักเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 20  กุมภาพันธ์  2560 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมแนะแนวเพื่อศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดอำเภอท่าปลา ณ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวิทยากรจากจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีจังหวัดอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยการอาชีพฟากท่า มาให้ความรู้แนะแนวทางแก่นักเรียนในการศึกษาต่อและเลือกอาชีพได้อย่างถูกต้องตามความถนัด ความชอบ สติปัญญา ตามความต้องการของนักเรียนและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2560...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบทุนนักเรียนยากจน

20-02-2560 อ่าน:168 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบทุนนักเรียนยากจน

เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2560 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบทุนนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13  ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้พิจารณาอนุมัติให้การช่วยเหลือนักเรียนยากจนและสมควรได้รับการสงเคราะห์ จำนวน 8 ราย ๆ ละ 2,000 บาท สำหรับเด็กประถมศึกษา และ 3,000 บาทสำหรับเด็กมัธยมศึกษา...

อ่านต่อ

 

egp1

 

 1

นายธรรมนูญ  พิชัย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

 

       จดหมายข่าวออนไลน์

aern
rep

 

otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail

tepe
ttv banner 170x68

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
925185
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
86
700
86
920454
12801
15018
925185
Your IP: 54.224.49.217
Server Time: 2017-09-24 06:35:36

smss-logo

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com