11657362 829953563726604 1272295450 n

Untitled

datanetwork

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

อุตรดิตถ์ เขต 2 สร้างบ้านให้นักเรียน

08-10-2558 อ่าน:4 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 สร้างบ้านให้นักเรียน

เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2558 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัดตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านให้นักเรียนตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรณาา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นบ้านของเด็กชายธนวันต์  นาคพิกุล  นักเรียนโรงเรียนบ้านซำบ้อ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว           

อ่านต่อ

ชาวสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ยินดีต้อนรับนาย…

02-10-2558 อ่าน:16 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

  ชาวสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ยินดีต้อนรับนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นายธรรมนูญ พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์คนใหม่ คนที่ ๕๒ ซึ่งนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เดินทางเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และได้ไปนมัสการหลวงพ่อเพชร ณ วัดท่าถนน สักการะพระบรมราชนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ลานอเนกประสงค์ริมน่าน สักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อนเข้าห้องทำงานเพื่อรับมอบงานตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 มอบทุนสำหรับนักเรียนยากจน

30-09-2558 อ่าน:22 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 มอบทุนสำหรับนักเรียนยากจน

          ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ออกติดตามจัดเก็บข้อมูลเด็กกลุ่มออกกลางคัน ปีการศึกษา 2557 และเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือในการพิจารณาทุนสำหรับนักเรียนที่มีความยากจนให้สามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ           เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  นายภูวนาท มูลเขียน...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ติดตามประเมินผลและรายงานการบ…

30-09-2558 อ่าน:22 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ติดตามประเมินผลและรายงานการบริหารจัดการของเขตพื้นที่

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมโครงการติดตามประเมินผลและรายงานการบริหารจัดการของเขตพื้นที่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเวทีให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในรอบปีงบประมาณ 2558 ซึ่งเป็นการติดตามรายงานผลและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติประจำปี และการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการในปีงบประมาณต่อไป  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา นายนิกร...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาศักยภาพลูกจ้างในสถานศึ…

30-09-2558 อ่าน:23 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาศักยภาพลูกจ้างในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นำคณะช่างครุภัณฑ์ 4 และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ศึกษาดูงานโรงเรียนเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนางานในสถานศึกษา  โดยมีนายอนันต์  ทะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนภูมิพล และคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว              

อ่านต่อ

มุทิตาจิตอุตรดิตถ์ 2

25-09-2558 อ่าน:38 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

มุทิตาจิตอุตรดิตถ์ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม  ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 31 ราย  ธนพัฒน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว                 

อ่านต่อ

ผอ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานงานฌาป…

21-09-2558 อ่าน:932 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 ผอ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานงานฌาปนกิจบิดาผู้บรหารโรงเรียน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพพ่อสี มีอินถา ซึ่งเป็นบิดานายสง่า  มีอินถา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1  โดยมีนายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานจำนวนมาก ณ วัดท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว         

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาฝีมือแรงงานลูกจ้างประจำ

02-09-2558 อ่าน:943 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาฝีมือแรงงานลูกจ้างประจำ

เมื่อวันที่ 2  กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างแนวทางและการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำให้มีศักยภาพตามตำแหน่ง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ที่จะทำให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 8 กันยายน  2558 มีลูกจ้างประจำในสังกัดจำนวน 63 คนที่เข้าร่วมการพัฒนาดังกล่าว    สาวิตรี...

อ่านต่อ

ผอ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมปั่นจักรยาน B…

18-08-2558 อ่าน:959 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมปั่นจักรยาน Bike For Mom

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.พัชรินทร์ อินเถื่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวจุฑามาส  พงษ์โนรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมปั่นจักรยานโครงการจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558  เส้นทางปั่นจักรยาน Bike For MOM ปั่นเพื่อแม่...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรท…

18-08-2558 อ่าน:962 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นำโดยนายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทำให้เกิดการเรียนรู้หลายด้าน และได้แนวคิดจากการศึกษาดูงานแล้วนำมาพัฒนางานให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธงชัย  มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 และคณะให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง  จิรวรรณ ภาพ/ข่าว          

อ่านต่อ

ผอ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตักบาตรข้าวสารอาห…

18-08-2558 อ่าน:1165 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558  นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่    โดยมีนายอำเภอน้ำปาดเป็นประธานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำปาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันพระราชสมภพครบรอบ 83 พรรษา โดยมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เป็นจำนวนมาก พร้อมกับร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ก่อนที่ในเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป นายสัมฤทธิ์ อิ่มอก นายอำเภอน้ำปาด...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สม…

18-08-2558 อ่าน:1157 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 นำโดยนายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด ถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงอุทิศพระวรกายในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนโครงกา…

05-08-2558 อ่าน:969 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."

+++++ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในภาวะยากลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน และเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกเด็กนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดนั้น +++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนให้เป็นตัวแทนของอำเภอ อำเภอละ 1 คน ซึ่งในวันนี้  5  สิงหาคม...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา 4 วัด 4 อ…

28-07-2558 อ่าน:988 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา 4 วัด 4 อำเภอ

+++++เนื่องด้้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยนายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 กำหนดให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และยารักษาโรค ในปีนี้  4 วัด 4 อำเภอ ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2558  ซึ่งประกอบด้วย อำเภอน้ำปาด ณ วัดส่องแดด  อำเภอท่าปลา ณ วัดน้ำสิงห์ใต้  อำเภอฟากท่า...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 รับการติดตามและประเมินผลการจ…

23-07-2558 อ่าน:972 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 รับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยการนำของนางอรทัย  มูลคำ ประธานคณะกรรมการฯ นางอังคณา  สุขเสวี , นางสาวสาลินี  เลิศอัคฆากร  คณะติดตามฯจากสพฐ.เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคสนาม (site visit I) โดยมี นายภูวนาท...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดชุมนุมลูกเสือต้านภัยย…

09-07-2558 อ่าน:1034 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 นายภูวนาท  มูลเขียน  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  9 - 11 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุครบ 5 รอง  60 พรรษา 2...

อ่านต่อ

 

egp1

 

Boss

นายภูวนาท  มูลเขียน
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

11168975 829957363726224 1178867661 n

11650851 829957513726209 1681811991 n

 

       จดหมายข่าวออนไลน์

aern
rep

 

otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail

tepe
ttv banner 170x68

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
472128
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
52
388
3042
464427
5175
30836
472128
Your IP: 54.227.33.32
Server Time: 2015-10-10 06:46:03

BBL


 BBL

TD

ค้นหาข้อมูล

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com