morningobec60

emes

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

ประชุมทางไกล มอบนโยบายการบริหารจัดการระบ…

19-01-2561 อ่าน:39 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมทางไกล มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธรรมนูญ  พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 2 พร้อมด้วยนายไพบิน  เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

อ่านต่อ

พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2561

17-01-2561 อ่าน:14 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. นายวงศกรกุญช์  มากทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 2/2561 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

วันครู ประจำปี 2561

16-01-2561 อ่าน:31 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

วันครู ประจำปี 2561

               16  มกราคม  2561 นายประสบสุข  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธรรมนูญ  พิชัย และนายไพบิน  เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2, สพม. 39, กศน., อาชีวศึกษา...

อ่านต่อ

การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศ…

10-01-2561 อ่าน:68 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2561

10-01-2561 อ่าน:62 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. นายวงศกรกุญช์  มากทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์...

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบกระเช้าของขวัญ ผู…

09-01-2561 อ่าน:37 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบกระเช้าของขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

                      วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายประสบสุข  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม...

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานวันครู ประจำปี …

08-01-2561 อ่าน:49 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานวันครู ประจำปี 2561

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมงานวันครู ประจำปี 2561 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีท่านประสบสุข  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม   

อ่านต่อ

พิธีบวงสรวงท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ในงาน…

07-01-2561 อ่าน:29 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีบวงสรวงท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561

วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 07.00  น. นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมพิธีบวงสรวงท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

05-01-2561 อ่าน:33 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 5 มกราคม 2561 นายประสบสุข  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 และโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์   

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลัก…

04-01-2561 อ่าน:35 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่

นายไพบิน  เขื่อนแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)  ระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบกระเช้าของขวัญ สว…

04-01-2561 อ่าน:32 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่นายอำเภอน้ำปาด

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ ท่านสมศักดิ์  ชุ่มแจ่ม  นายอำเภอน้ำปาด  ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติง…

29-12-2560 อ่าน:34 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้รับมอบหมายให้ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ สามแยกโรงพยาบาลน้ำปาด และสามแยกแก่งปลาจ้อย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

การประชุมทางไกล (VDO Conference) ศึกษาธิ…

29-12-2560 อ่าน:36 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

การประชุมทางไกล (VDO Conference) ศึกษาธิการ มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (VDO Conference) ศึกษาธิการ มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561 โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม  

อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน ณ สพป.นนทบุรี เขต 1

28-12-2560 อ่าน:30 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ศึกษาดูงาน ณ สพป.นนทบุรี เขต 1

เมื่อวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2560 นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายไพบิน เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายบูลย์ธ…

26-12-2560 อ่าน:36 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายบูลย์ธน  มาซิว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอม

26 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายบูลย์ธน  มาซิว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอม โดยท่านประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม

อ่านต่อ

พิธีปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนต้านยา…

22-12-2560 อ่าน:24 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนต้านยาเสพติดอำเภอท่าปลา

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายประสบสุข ดีอินทร์ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนต้านยาเสพติดอำเภอท่าปลา ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมถ่ายภาพกับนักกีฬาฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ คู่วีไอพี คู่ปิดสนาม และ มอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาแต่ละประเภท กล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการแข่งขัน

อ่านต่อ

 

egp1

 

111 002

นายประสบสุข  ดีอินทร์
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

 

โครงสร้างหน่วยงาน

เอกสารบรรยายการอบรม

g3
g8
g5
g4
g9
g6
g2

 paa1 copy 0
mcmk
trainobec belbyo
manual
emes
otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail
tepe
ttv banner 170x68 

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
1006833
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
165
348
513
998692
17969
25212
1006833
Your IP: 54.90.237.148
Server Time: 2018-01-22 11:19:47

smss-logo

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com