11657362 829953563726604 1272295450 n

Untitled

datanetwork

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

ผอ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมปั่นจักรยาน B…

18-08-2558 อ่าน:25 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมปั่นจักรยาน Bike For Mom

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.พัชรินทร์ อินเถื่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวจุฑามาส  พงษ์โนรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมปั่นจักรยานโครงการจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558  เส้นทางปั่นจักรยาน Bike For MOM ปั่นเพื่อแม่...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรท…

18-08-2558 อ่าน:21 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นำโดยนายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ทำให้เกิดการเรียนรู้หลายด้าน และได้แนวคิดจากการศึกษาดูงานแล้วนำมาพัฒนางานให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธงชัย  มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 และคณะให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง  จิรวรรณ ภาพ/ข่าว          

อ่านต่อ

ผอ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตักบาตรข้าวสารอาห…

18-08-2558 อ่าน:19 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558  นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่    โดยมีนายอำเภอน้ำปาดเป็นประธานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำปาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันพระราชสมภพครบรอบ 83 พรรษา โดยมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันนำข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เป็นจำนวนมาก พร้อมกับร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ก่อนที่ในเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป นายสัมฤทธิ์ อิ่มอก นายอำเภอน้ำปาด...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สม…

18-08-2558 อ่าน:17 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 นำโดยนายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด ถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงอุทิศพระวรกายในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนโครงกา…

05-08-2558 อ่าน:43 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."

+++++ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในภาวะยากลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน และเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกเด็กนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดนั้น +++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนให้เป็นตัวแทนของอำเภอ อำเภอละ 1 คน ซึ่งในวันนี้  5  สิงหาคม...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา 4 วัด 4 อ…

28-07-2558 อ่าน:72 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา 4 วัด 4 อำเภอ

+++++เนื่องด้้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยนายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 กำหนดให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และยารักษาโรค ในปีนี้  4 วัด 4 อำเภอ ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2558  ซึ่งประกอบด้วย อำเภอน้ำปาด ณ วัดส่องแดด  อำเภอท่าปลา ณ วัดน้ำสิงห์ใต้  อำเภอฟากท่า...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 รับการติดตามและประเมินผลการจ…

23-07-2558 อ่าน:56 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 รับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยการนำของนางอรทัย  มูลคำ ประธานคณะกรรมการฯ นางอังคณา  สุขเสวี , นางสาวสาลินี  เลิศอัคฆากร  คณะติดตามฯจากสพฐ.เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคสนาม (site visit I) โดยมี นายภูวนาท...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดชุมนุมลูกเสือต้านภัยย…

09-07-2558 อ่าน:109 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 นายภูวนาท  มูลเขียน  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  9 - 11 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุครบ 5 รอง  60 พรรษา 2...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกศึกษานิเทศก์ในสั…

05-07-2558 อ่าน:143 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกศึกษานิเทศก์ในสังกัด

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยการสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยการสอบข้อเขียน(แบบปรนัย)  โดยมีนายภูวนาท  มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการดำเนินการสอบดังกล่าว และได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ณ อาคารเรียน ม.1 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ให้การต้อนรับคณะบริหาร สพป.ก…

25-06-2558 อ่าน:102 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ให้การต้อนรับคณะบริหาร สพป.กำแพงเพชร เขต 2

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558   นายภูวนาท  มูลเขียน  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายวีนัสส์  ถายาธัชนันท์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ให้การต้อนรับคณะรอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ที่จะไปศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลาบ้านโคก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2   โดยมีนายชาลี รุจนยุทธ  รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 กำหนดให้โรงเรียนขยายโอกาสจัด…

25-06-2558 อ่าน:73 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 กำหนดให้โรงเรียนขยายโอกาสจัดทำคู่มือโรงพักจำลอง

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558  นายไพบิน เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กับผู้เรียนโดยใช้รูปแบบโรงพักจำลองในสถานศึกษา"การจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมโรงพักจำลองตามแนวทางการปฏิบัติตามค่านิยม12 ประการ" ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนเอกชนในสังกัด จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมโรงพักจำลองโดยใช้แนวปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ   อำนวย ภาพ/เฉลิมรัตน์ ข่าว        

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาทักษะการอ่านนักเรียนปฐม…

23-06-2558 อ่าน:81 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาทักษะการอ่านนักเรียนปฐมวัยและนักเรียนชั้น ป.1

+++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ในรูปแบบภาคืเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการกิจกรรมกับโรงเรียนในภาคีเครือข่าย จำนวน 24 โรงเรียนในสังกัด เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในระดับปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการอ่านและการเขียน +++++วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558  นายภูวนาท  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนภาษาไทยระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 โดยมีนายสำลี  รักสุทธิ ข้าราชการบำนาญ จากจังหวัดมหาสารคาม  จิรวรรณ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 กับโรงเรียนสุจริต

22-06-2558 อ่าน:78 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 กับโรงเรียนสุจริต

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 นายวีนัสส์  ถายาธัชนันท์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการเปิดการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และอบรม ปปช.สพฐ.น้อย ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับโรงเรียนในชุมชน(ปปช.สพฐ.ชุมชน)และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับโรงเรียน(ปปช.สพฐ.น้อย) โดยมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมสมองวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ การดำเนินงานของโรงเรียนสุจริต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนสุจริตต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายสุจริต รวมทั้งสิ้น 165 คน ณ ห้องประชุมมณีน่าน เขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 กับการจัดการเรียนการสอนในศตว…

20-06-2558 อ่าน:83 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 กับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการเรียนรู้ในศัตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการขยายตัวทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เรียกได้ว่าเป็นพัฒนาแบบก้าวกระโดด ซึ่งนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก   จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีนวัตกรรม วิจัย ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีวิทยาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผศ.ดร.จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์ อาจารย์สาขาศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายในการอบรมคครั้งนี้่ ณ ห้องประชุมเรือนไทยรีสอทร์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายผู้บริห…

19-06-2558 อ่าน:72 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558  นายภูวนาท  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม 1 เพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์เร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พฤษภาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559) และเน้นย้ำนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 "นักเรียนคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโปร่งใส"  และมาตรการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 "เด็ก...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย.

17-06-2558 อ่าน:93 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย.

+++++ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี โดยจัดแข่งขันความสามารถทักษะด้านภาษาไทย สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น มุ่งเน้นกิจกรรมด้านการคิดและการเขียน  +++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดการแข่งขันสมรรถนะความสามารถทางทักษะด้านภาษาไทยนักเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 เพื่อคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่ชนะเลิศเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป  ธนพัฒน์ ภาพ/จิรวรรณ...

อ่านต่อ

 

egp1

 

Boss

นายภูวนาท  มูลเขียน
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

11168975 829957363726224 1178867661 n

11650851 829957513726209 1681811991 n

 

       จดหมายข่าวออนไลน์

aern
rep

 

otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail

tepe
ttv banner 170x68

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
433053
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
79
582
4096
425030
18453
19576
433053
Your IP: 54.196.175.173
Server Time: 2015-08-28 05:46:53

BBL


 BBL

TD

ค้นหาข้อมูล

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com