new450

S  6782981-333

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เก…

27-09-2559 อ่าน:12 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการปี 2559

เมื่อวันที่  27  กันยายน  2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 ภายใต้ชื่องาน "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ" โดยมีดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธาน กิจกรรมที่จัดประกอบด้วยกการทำบุญเลี้ยงเพลพระ และการมอบเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมบริเวณโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งปีนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนลูกจ้างประจำในสังกัดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น 40 คน...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาร…

22-09-2559 อ่าน:21 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษารองรับการกระจายอำนาจสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่  21  กันยายน  2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษารองรับการกระจายอำนาจสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนควบรวม ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษารองรับการกระจายอำนาจสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พงศกร ภาพ/จิรวรรณ ข่าว         

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 สร้างบ้านให้นักเรียน

08-09-2559 อ่าน:27 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 สร้างบ้านให้นักเรียน

เมื่อวันที่  8  กันยายน  2559 นายวีนัสส์  ถายาธัชชนันท์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการลงเสาเอกสร้างบ้านให้กับนักเรียนด้อยโอกาส ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้รับงบประมาณจากกิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาด จำนวน 100,00 บาท ในการสร้างบ้านให้กับ 3 พี่น้องประกอบด้วย ด.ช.ณัฐพงษ์  เปี้ยมึ้ง , ด.ญ.ปรัชญา เปี้ยมึ้ง นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ และ ด.ช.ก่อเกียรติ  เปี้ยมึ้ง...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพ…

08-09-2559 อ่าน:31 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่  6  กันยายน  2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานหนึ่งในสิบของประเทศสถานศึกษามีคุณภาพ ซึ่งมีกิจกรรมให้กลุ่มงานนำเสนอผลการดำเนินงานและแนวทางที่จะพัฒนางานที่จะปฏิบัติต่อไป  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2    สมประสงค์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว           

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนามาตรฐานเขตพื้นที่กา…

08-09-2559 อ่าน:34 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนามาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เมื่อวันที่  5  กันยายน  2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อพัฒนามาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2    สมประสงค์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว       

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ

08-09-2559 อ่าน:33 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ

เมื่อวันที่  5  กันยายน  2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าแถวเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณ ณ บริเวณลานเสาธง หน้าอาคารสำนักงาน เพื่อสนองนโยบายเขตสุจริต โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างวินัยให้กับบุคลากร และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานในทุกวันจันทร์  สมประสงค์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว       

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป…

06-09-2559 อ่าน:36 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของโครงการโรงเรียนในฝัน

เมื่อวันที่  2  กันยายน  2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กำหนดจัดกิจกรรมการนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของโครงการโรงเรียนในฝันประจำปี 2559 "Lab  Schools ก้าวไกลสานฝันสู่สากล"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลงานวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นของเขตพื้นที่การศึกษา   ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคภูมิ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว    

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึ…

06-09-2559 อ่าน:29 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อวันที่  1  กันยายน  2559  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3/2559 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม เพื่อมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม อย.น้อยด้านความต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับโรงเรียนวัดหนองหิน และมอบโล่รางวัลดีเด่นผลการคัดเลือกสถานศึกษารางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับทอง ให้กับโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ตามลำดับ...

อ่านต่อ

โรงเรียนในสังกัดอุตรดิตถ์ 2 ส่งเสริมประเ…

31-08-2559 อ่าน:42 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

โรงเรียนในสังกัดอุตรดิตถ์ 2 ส่งเสริมประเพณีพื้นบ้าน

เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2559   ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมประเพณีพื้นบ้านสืบสารวัฒนธรรมสองแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกันของทั้งสองประเทศและเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงประเพณีและวัฒนธรรมของนักเรียนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทย การแสดงวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านพร้อมกันจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วย  พิทย์ฐาพร ภาพ/วิษณุกร ข่าว                   

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 วางแผนขับเคลื่อนบริหารจั…

24-08-2559 อ่าน:60 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 วางแผนขับเคลื่อนบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2559   ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้อำนวยการกลุ่มร่วมวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 สมประสงค์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว             

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 รับการติดตามและประเมินผล…

19-08-2559 อ่าน:54 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่  19 สิงหาคม 2559 สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.บุญชู  ชลัษเฐียร   นางปณิชา  นัยเพียร   นางสาวกริษฐา  เจริญเลิศ  ได้มาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย ดร.ภูวนาท  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และคณะให้การต้อนรับและรายงานผลเชิงประจักษ์ ผลการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ…

13-08-2559 อ่าน:64 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2  งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

          เมื่อวันที่  12 สิงหาคม  2559 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชุด ที่ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กับส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ และร่วมงานกับอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์          ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

11-08-2559 อ่าน:59 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่อุดม  บุญสุข มารดาของนางจรรยา  ปานม่วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โดยมี ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธาน ณ วัดอรัญญิการาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึงกำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ 13 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น....

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน…

05-08-2559 อ่าน:71 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ 2 จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินและกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ น้อย

เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2559 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินและกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ น้อย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ซึ่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 160 คน ครู 35 คน  จำนวน 20 โรงเรียน  ณ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 เปิดโลกการศึกษาพัฒนาสู่สากล

05-08-2559 อ่าน:56 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 เปิดโลกการศึกษาพัฒนาสู่สากล

เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2559   ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานเปิดโลกการศึกษาพัฒนาสู่สากล ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดนิทรรศการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียนรียน ประกอบด้วย โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1  โรงเรียนวัดวังกอง และโรงเรียนอนุบาลบ้านโคก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและผู้บริหารได้นำเสนอผลงานเละแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 200 คน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด…

28-07-2559 อ่าน:97 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ 2 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2559 นายวีนัสส์  ถายาธัชนันท์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ   28  กรกฎาคม  2559 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนชัยและกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล...

อ่านต่อ

 

egp1

 

Boss

นายภูวนาท  มูลเขียน
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

11168975 829957363726224 1178867661 n

11650851 829957513726209 1681811991 n

 

       จดหมายข่าวออนไลน์

aern
rep

 

otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail

tepe
ttv banner 170x68

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
731964
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1
525
2389
726524
14273
16724
731964
Your IP: 103.55.140.124
Server Time: 2016-09-29 00:01:48

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com