siltlapa68

sillapaUut168

 2018060130

morningobec60

emes

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรั…

13-11-2561 อ่าน:20 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

        13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการจัดกิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” นำโดย นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด หิ้วปิ่นโต กล่องข้าว ใส่อาหารมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดแข่งขันงานมหกรรมค…

12-11-2561 อ่าน:19 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักเรียน ข้าราชการครู คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ...

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการการจัดงานมหกรรมความสามาร…

08-11-2561 อ่าน:106 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมคณะกรรมการการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8  พฤศจิกายน  2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีนายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้กำหนดจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2561 ณ...

อ่านต่อ

ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหา…

31-10-2561 อ่าน:34 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2561

            วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2561 โดยมีนายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต...

อ่านต่อ

จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบ…

27-10-2561 อ่าน:35 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาองค์กร

24 – 27 ตุลาคม 2561 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 และ ห้องประชุมรชดา รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประธานกลุ่มโรงเรียน ข้าราชการครู ร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาและรับรู้ปัญหาขององค์กรร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้...

อ่านต่อ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื…

23-10-2561 อ่าน:21 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

           วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ในพิธีประกอบกิจกรรมดังนี้ ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 57...

อ่านต่อ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื…

13-10-2561 อ่าน:58 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

           วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ในพิธีประกอบกิจกรรมดังนี้ ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน...

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ส.ต.อ. สุ…

11-10-2561 อ่าน:78 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ส.ต.อ. สุชาติ  ชมสา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลน้ำปาด

           11 ตุลาคม 2561 เวลา 19.30 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ส.ต.อ. สุชาติ ชมสา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลน้ำปาด ณ...

อ่านต่อ

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 39/2561

10-10-2561 อ่าน:93 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 39/2561

          วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 39/2561 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งประชุมติดตามงาน...

อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับ ท่านอุดม สายโท

02-10-2561 อ่าน:86 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ยินดีต้อนรับ ท่านอุดม  สายโท

          วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายวงศกรกุญช์ มากทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที่ได้มาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต...

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รับรายงานตัวข้าราชกา…

01-10-2561 อ่าน:278 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รับรายงานตัวข้าราชการครูบรรจุใหม่

          วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รับรายงานตัวข้าราชการครูบรรจุใหม่ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 1 ราย  และจากบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561  จำนวน 6...

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนที…

21-09-2561 อ่าน:158 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

            วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 01.00 น. ได้เกิดอัคคีภัยที่บ้านของนายกอ ลีปัสสา ผู้ปกครองของเด็กชายวรวิช ลีปัสสา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเด็กชายถามวัต ลีปัสสา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนในโรงเรียนบ้านห้วยคอม ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2 ทำให้ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด ส่งผลให้นักเรียนไม่มีที่พักอาศัย และขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค...

อ่านต่อ

มหกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน “อัจ…

08-09-2561 อ่าน:189 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

มหกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน “อัจฉริยะสร้างได้” ประจำปี 2561

  วันที่ 8 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดมหกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน “อัจฉริยะสร้างได้” ประจำปี 2561 ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม  นายอำเภอน้ำปาด...

อ่านต่อ

อบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

02-09-2561 อ่าน:127 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

อบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

วันที่  2 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และสถานศึกษา เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตร…

01-09-2561 อ่าน:260 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ขอแสดงความยินดีกับที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2   ขอแสดงความยินดีกับ นายดนัย อู่ทรัพย์ ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ที่ได้รับรางวัล “ชมเชย” ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ  ประจำปี  2561 และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1  ที่ได้รับรางวัล  “ชมเชย”  สถาบันเกษตรกรดีเด่น ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 ในงาน “เกษตรสร้างชาติ” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน...

อ่านต่อ

อบรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ภายใต้ชื…

29-08-2561 อ่าน:87 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

อบรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ภายใต้ชื่อ เยาวชนไทย หัวใจ Strong

วันที่  29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ภายใต้ชื่อ เยาวชนไทย หัวใจ Strong ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสุจริต ได้รับการปลูกฝังให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด...

อ่านต่อ

 

egp1

 

111111112

นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

 

โครงสร้างหน่วยงาน

เอกสารบรรยายการอบรม

หน่วยตรวจสอบภายใน

g3
g8
g5
g4
g9
g6
g2

 banner ge
paa1 copy 0
mcmk
trainobec belbyo
manual
emes
otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail
tepe
ttv banner 170x68 

11657368 829559380432689 203350887 n

 แนวปฎิบัติในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ3)

วิธีการปฏิบัติที่ดีหรือเป็นเลิศจากการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561 (10 มิ.ย.2561)

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2560 (10 มิ.ย.2560)

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2559 (10 มิ.ย.2559) 

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2558 (10 มิ.ย.2558)

รายชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สพป.อต.2

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เอกสารชุดประกาศสอบราคา DLIT

คู่มือแนวทางการดำเนินการรับนักเรียน

คู่มือสถานศึกษาสีขาว ฉบับปรับปรุง สิงหาคม พ.ศ.2559

มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา  สพป.อต.2

คู่มือการดำเนินงานการควบคุมภายใน ปี 2558 

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
1241245
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
389
1382
389
1234103
14920
20537
1241245
Your IP: 54.234.13.175
Server Time: 2018-11-18 08:15:15

smss-logo

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com