siltlapa68

sillapaUut168

 2018060130

morningobec60

emes

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

พสน. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจจุดเสี่ยงช่…

15-02-2562 อ่าน:25 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พสน. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงวาเลนไทน์

           วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าปลา, อำเภอน้ำปาด, อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก สาธารณสุขอำเภอน้ำปาด ปกครองอำเภอน้ำปาด ปกครองอำเภอฟากท่า และโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในกิจกรรม "รณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562" เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง...

อ่านต่อ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน อำเ…

07-02-2562 อ่าน:26 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน อำเภอน้ำปาด ปีการศึกษา 2561

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน อำเภอน้ำปาด ปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์...

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางเกลือ

24-01-2562 อ่าน:171 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางเกลือ

           วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.10 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางเกลือ และได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อแนะนำในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง โดยให้เน้นกิจกรรมที่หลากหลาย ให้เด็กกล้าแสดงออก เช่น การเล่าข่าว เล่าเรื่องราวที่ดีๆ ที่ตนเองได้ปฏิบัติมา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องเรียน การทำกิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียนและชุมชน และการรณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี...

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษ…

22-01-2562 อ่าน:37 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี

          วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี ในการปฏิบัติหน้าที่ และช่วยกันฝึกฝนเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นกำลังของชาติไทยต่อไป ในการนี้ ได้มอบพระพุทธชินราช...

อ่านต่อ

วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 อำเภอฟาก…

16-01-2562 อ่าน:64 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 อำเภอฟากท่า

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 อำเภอฟากท่า โดยสมาคมครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอฟากท่า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เป็นการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม...

อ่านต่อ

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…

18-12-2561 อ่าน:283 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

          วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 และนายสันติภาพ ภูสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ออกประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ...

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธ…

12-12-2561 อ่าน:83 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ รับฟังนโยบาย พร้อมขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติด

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธรธวัช แจ่มอุดมโชต ผกก.สภ.น้ำปาด พ.ต.อ.ศรายุทธ แผลงปัญญา ผกก.สภ.ฟากท่า พ.ต.ท.วสันต์ วงษ์ยอด...

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรก…

07-12-2561 อ่าน:123 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนางวิไลวัลย์ ศรีน่วม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 76 คน...

อ่านต่อ

เปิดกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนภูน้ำริน ปร…

06-12-2561 อ่าน:87 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

เปิดกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนภูน้ำริน ประจำปี 2561

           6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนภูน้ำริน ประจำปี 2561 โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาภูเวียง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8 โรงเรียน คือ...

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม…

05-12-2561 อ่าน:70 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

            วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งช่วงเช้าเวลา 07.00 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตร...

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมและมอบเ…

04-12-2561 อ่าน:151 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ ที่อยู่ห่างไกล เป็นเกาะแก่ง การเดินทางมีความยากลำบาก เพื่อให้กำลังใจ แนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และได้ตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา...

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบการม…

03-12-2561 อ่าน:84 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด

            3 ธันวาคม 2561 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ในอำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน เพื่อนำข้อมูลนักเรียนมาใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน...

อ่านต่อ

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561

27-11-2561 อ่าน:67 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561

             เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้กำหนดจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยในการจัดพิธีประกอบไปด้วยพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทั้ง 4...

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิ…

26-11-2561 อ่าน:111 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายอิชช์กันต์  ศรีวรวิทย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1

           26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายอิชช์กันต์ ศรีวรวิทย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 ณ วัดคลองโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์                

อ่านต่อ

พสน. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจจุดเสี่ยงช่…

22-11-2561 อ่าน:123 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พสน. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

         วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมบูรณาการกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่เขตบริการ ร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมของนักเรียนในเทศกาลวันลอยกระทง ในเขตพื้นที่อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก            

อ่านต่อ

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตร…

19-11-2561 อ่าน:77 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” พ.ศ. 2561 ปีที่ 19

           วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” พ.ศ. 2561 ปีที่ 19 โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล...

อ่านต่อ

 

egp1

 

111111112

นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

 

โครงสร้างหน่วยงาน

เอกสารบรรยายการอบรม

หน่วยตรวจสอบภายใน

g3
g8
g5
g4
g9
g6
g2

 banner ge
paa1 copy 0
mcmk
trainobec belbyo
manual
emes
otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail
tepe
ttv banner 170x68 

11657368 829559380432689 203350887 n

 แนวปฎิบัติในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ3)

วิธีการปฏิบัติที่ดีหรือเป็นเลิศจากการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561 (10 มิ.ย.2561)

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2560 (10 มิ.ย.2560)

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2559 (10 มิ.ย.2559) 

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2558 (10 มิ.ย.2558)

รายชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สพป.อต.2

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เอกสารชุดประกาศสอบราคา DLIT

คู่มือแนวทางการดำเนินการรับนักเรียน

คู่มือสถานศึกษาสีขาว ฉบับปรับปรุง สิงหาคม พ.ศ.2559

มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา  สพป.อต.2

คู่มือการดำเนินงานการควบคุมภายใน ปี 2558 

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
1306676
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
147
736
3575
1297696
13972
21919
1306676
Your IP: 192.168.1.1
Server Time: 2019-02-22 04:42:29

smss-logo

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com