11657362 829953563726604 1272295450 n


bikedad01

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม  :  >>>>Link 1 คลิ๊ก <<<<

                                    >>>>Link 2 คลิ๊ก <<<<

แผนที่เส้นทาง

bikedad02

                              

 

 

 

sinlapa58-2

 >>>>คลิ๊ก<<<<

   การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดาวน์โหลด

t01-640x300

  ประกาศรับสมัคร  - download

  ประกาศ -  แก้ไข้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

  ประกาศ - นโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริต

  ใบสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ  download

  รูปแบบการทำผลงาน-แนบท้ายประกาศ  download

  สรุปจำนวนผู้สมัคร - download (8/11/2558) 
 
  รายชื่อผู้สิทธิคัดเลือก  download

 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  download

  ข้อมูลที่พัก -  ข้อมูลที่พัก

  แผนที่ -   แผนที่ตั้ง สพป.อุตรดิตถ์เขต 2 อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

Untitled

datanetwork

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแ…

28-11-2558 อ่าน:29 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู

  วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 โดยมีนายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือก มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกลุ่มวิชาสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 7 ราย  กลุ่มวิชาสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน...

อ่านต่อ

กฐินสามัคคี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

28-11-2558 อ่าน:21 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

กฐินสามัคคี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

      เมื่อวันที่   24  พฤศจิกายน  2558 นายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ณ วัดโคกใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโคก  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำประธานทอดกฐินสามัคคีของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพรายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดโคกใหม่  ธนพัฒน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว         

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายผู้บริหา…

10-11-2558 อ่าน:35 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน  2558 นายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานประชุม รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 คณะผอ.กลุ่มงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโนบายทิศทางการพัฒนาปี 2559 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เน้นมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการจัดงานมหกรรมทางวิชาการในงานวันครูปี 2559 โดยให้ผู้อำนวยการกลุ่มแต่ละกลุ่มงานชี้แจงและให้ข้อมูลให้กับบริหารสถานศึกษาได้รับทราบ จันทรัตน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว             

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เตรียมพร้อมงานบุญใหญ่

05-11-2558 อ่าน:38 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2  เตรียมพร้อมงานบุญใหญ่

+++++ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดโคกใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถ ในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน  2558 +++++วันพฤหัสบดีที่ 5  พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 2   นายภูวนาท  มูลเขียน...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายธุรการโร…

05-11-2558 อ่าน:28 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายธุรการโรงเรียน

เมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน  2558 นายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานประชุมลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้กับนักเรียน เพื่อมอบ นโยบายและแนวทางในการพัฒนางและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้การบริหารจัดการภายในโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ ลดภารหน้าที่ของครูผู้สอนลง เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนนักเรียนได้เต็มศักยภาพ   จันทรัตน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว       

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเร…

29-10-2558 อ่าน:70 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2558  นายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จะดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์  โดยในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และได้เห็นชอบให้จัดงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาค ให้มีการแข่งขันเฉพาะกิจด้านศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการ…

27-10-2558 อ่าน:49 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น.  นายวีนัสส์  ถายาธัชนันท์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช   โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธี วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช ลานเอนกประสงค์ริมน่าน ต.ท่าอิฐอ.เมืองฯ จ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พ่อค้า, ประชาชน, และในวันเดียวกันที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำปาด นายธรรมนูญ  พิชัย ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการ…

20-10-2558 อ่าน:41 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานประเมินหน่วยงาน

+++++ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษดำเนินการประเมินเพื่อรับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมดีเด่น พิเศษ โดยยึดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ วันที่  25  กันยายน  2558 +++++เมื่อวันอังคารที่  20  ตุลาคม  2558 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  นายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานประเมินหน่วยงานเพื่อรับรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมดีเด่น  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2   โดยมีนางสุรางค์ ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 สร้างบ้านให้นักเรียน

08-10-2558 อ่าน:66 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 สร้างบ้านให้นักเรียน

เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2558 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัดตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านให้นักเรียนตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรณาา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นบ้านของเด็กชายธนวันต์  นาคพิกุล  นักเรียนโรงเรียนบ้านซำบ้อ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว           

อ่านต่อ

ชาวสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ยินดีต้อนรับนาย…

02-10-2558 อ่าน:104 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

  ชาวสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ยินดีต้อนรับนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นายธรรมนูญ พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์คนใหม่ คนที่ ๕๒ ซึ่งนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เดินทางเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และได้ไปนมัสการหลวงพ่อเพชร ณ วัดท่าถนน สักการะพระบรมราชนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ ลานอเนกประสงค์ริมน่าน สักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อนเข้าห้องทำงานเพื่อรับมอบงานตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 มอบทุนสำหรับนักเรียนยากจน

30-09-2558 อ่าน:76 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 มอบทุนสำหรับนักเรียนยากจน

          ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ออกติดตามจัดเก็บข้อมูลเด็กกลุ่มออกกลางคัน ปีการศึกษา 2557 และเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือในการพิจารณาทุนสำหรับนักเรียนที่มีความยากจนให้สามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ           เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  นายภูวนาท มูลเขียน...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ติดตามประเมินผลและรายงานการบ…

30-09-2558 อ่าน:68 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ติดตามประเมินผลและรายงานการบริหารจัดการของเขตพื้นที่

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมโครงการติดตามประเมินผลและรายงานการบริหารจัดการของเขตพื้นที่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเวทีให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในรอบปีงบประมาณ 2558 ซึ่งเป็นการติดตามรายงานผลและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติประจำปี และการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการในปีงบประมาณต่อไป  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา นายนิกร...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาศักยภาพลูกจ้างในสถานศึ…

30-09-2558 อ่าน:57 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาศักยภาพลูกจ้างในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นำคณะช่างครุภัณฑ์ 4 และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ศึกษาดูงานโรงเรียนเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนางานในสถานศึกษา  โดยมีนายอนันต์  ทะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนภูมิพล และคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว              

อ่านต่อ

มุทิตาจิตอุตรดิตถ์ 2

25-09-2558 อ่าน:84 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

มุทิตาจิตอุตรดิตถ์ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม  ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 31 ราย  ธนพัฒน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว                 

อ่านต่อ

ผอ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานงานฌาป…

21-09-2558 อ่าน:964 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 ผอ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานงานฌาปนกิจบิดาผู้บรหารโรงเรียน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพพ่อสี มีอินถา ซึ่งเป็นบิดานายสง่า  มีอินถา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1  โดยมีนายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานจำนวนมาก ณ วัดท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว         

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาฝีมือแรงงานลูกจ้างประจำ

02-09-2558 อ่าน:971 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาฝีมือแรงงานลูกจ้างประจำ

เมื่อวันที่ 2  กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างแนวทางและการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำให้มีศักยภาพตามตำแหน่ง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ที่จะทำให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 8 กันยายน  2558 มีลูกจ้างประจำในสังกัดจำนวน 63 คนที่เข้าร่วมการพัฒนาดังกล่าว    สาวิตรี...

อ่านต่อ

 

egp1

 

Boss

นายภูวนาท  มูลเขียน
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

11168975 829957363726224 1178867661 n

11650851 829957513726209 1681811991 n

 

       จดหมายข่าวออนไลน์

aern
rep

 

otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail

tepe
ttv banner 170x68

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
505449
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
20
482
1963
500433
502
18280
505449
Your IP: 103.55.140.124
Server Time: 2015-12-02 01:15:04

BBL


 BBL

TD

ค้นหาข้อมูล

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com