siltlapa68

sillapaUut168

 2018060130

morningobec60

emes

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

มหกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน “อัจ…

08-09-2561 อ่าน:102 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

มหกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน “อัจฉริยะสร้างได้” ประจำปี 2561

  วันที่ 8 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดมหกรรมส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน “อัจฉริยะสร้างได้” ประจำปี 2561 ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม  นายอำเภอน้ำปาด...

อ่านต่อ

อบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

02-09-2561 อ่าน:71 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

อบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

วันที่  2 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และสถานศึกษา เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตร…

01-09-2561 อ่าน:165 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ขอแสดงความยินดีกับที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2   ขอแสดงความยินดีกับ นายดนัย อู่ทรัพย์ ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ที่ได้รับรางวัล “ชมเชย” ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ  ประจำปี  2561 และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1  ที่ได้รับรางวัล  “ชมเชย”  สถาบันเกษตรกรดีเด่น ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2561 ในงาน “เกษตรสร้างชาติ” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน...

อ่านต่อ

อบรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ภายใต้ชื…

29-08-2561 อ่าน:49 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

อบรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ภายใต้ชื่อ เยาวชนไทย หัวใจ Strong

วันที่  29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ภายใต้ชื่อ เยาวชนไทย หัวใจ Strong ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสุจริต ได้รับการปลูกฝังให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด...

อ่านต่อ

พิธีมอบทุนการศึกษา มอบจักรยาน ของเหล่ากา…

28-08-2561 อ่าน:44 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีมอบทุนการศึกษา มอบจักรยาน ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่  28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางอัชฉรา มากศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทย ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ และมอบจักรยานสำหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาส โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 10 คัน โดยมี นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายสมศักดิ์...

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่ก…

17-08-2561 อ่าน:117 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

          วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิมานดิน ณ บ้าน ณ ภาสิริ รีสอร์ท อ.ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้เข้ารับการพัฒนา...

อ่านต่อ

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิ…

12-08-2561 อ่าน:61 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

          วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12...

อ่านต่อ

เปิดอาคารเรียน 83 ปี โรงเรียนบ้านนาผักฮา…

09-08-2561 อ่าน:46 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

เปิดอาคารเรียน 83 ปี โรงเรียนบ้านนาผักฮาด

           วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน 83 ปี โรงเรียนบ้านนาผักฮาด โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านนาผักฮาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์          

อ่านต่อ

ประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยกา…

08-08-2561 อ่าน:44 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561

         วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งแจ้งนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน และข้อราชการที่สำคัญ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์                 

อ่านต่อ

โครงการชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง …

04-08-2561 อ่าน:130 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

โครงการชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ปี 2561

           วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ปี 2561 ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 4...

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาและประเมินศักยภาพเสริมสร้างส…

03-08-2561 อ่าน:116 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

โครงการพัฒนาและประเมินศักยภาพเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำ ประจำปี 2561

          วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและประเมินศักยภาพเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม และค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงานประจำปีของลูกจ้างประจำในสังกัด และพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด...

อ่านต่อ

ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่…

28-07-2561 อ่าน:63 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

         28 กรกฎาคม 2561 นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 66 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอน้ำปาด กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์...

อ่านต่อ

พิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือ – เนตรน…

25-07-2561 อ่าน:147 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือ – เนตรนารี อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก

                วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดชุมนุมรอบกองไฟของลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และค่ายทักษะชีวิต โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต...

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีวัน…

25-07-2561 อ่าน:77 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา

              25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม ณ วัดบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา...

อ่านต่อ

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และค่ายทัก…

24-07-2561 อ่าน:131 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และค่ายทักษะชีวิตโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก

        วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และค่ายทักษะชีวิตโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประจำปี 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนาไพร อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์      

อ่านต่อ

โลกสวยด้วยตาใส

20-07-2561 อ่าน:41 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

โลกสวยด้วยตาใส

           วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีมอบแว่นตาให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ตามโครงการ “โลกสวยด้วยตาใส” โดยมี ดร.นพดล ตันติพัฒนา ประธานโครงการโลกสวยด้วยตาใส สำนักงานโลกสวยด้วยตาใส เป็นผู้มอบแว่นตาให้กับนักเรียน ซึ่งโครงการโลกสวยด้วยตาใส เป็นโครงการสำรวจปัญหาสายตาในวัยเด็ก และให้การช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติชนิดต่าง ๆ...

อ่านต่อ

 

egp1

 

111 002

นายประสบสุข  ดีอินทร์
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

 

โครงสร้างหน่วยงาน

เอกสารบรรยายการอบรม

หน่วยตรวจสอบภายใน

g3
g8
g5
g4
g9
g6
g2

 banner ge
paa1 copy 0
mcmk
trainobec belbyo
manual
emes
otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail
tepe
ttv banner 170x68 

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
1199811
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
162
685
162
1194286
14606
21837
1199811
Your IP: 54.166.141.69
Server Time: 2018-09-23 05:19:16

smss-logo

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com