siltlapa68

sillapaUut168

 2018060130

morningobec60

emes

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรก…

07-12-2561 อ่าน:31 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนางวิไลวัลย์ ศรีน่วม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 76 คน...

อ่านต่อ

เปิดกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนภูน้ำริน ปร…

06-12-2561 อ่าน:8 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

เปิดกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนภูน้ำริน ประจำปี 2561

           6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนภูน้ำริน ประจำปี 2561 โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาภูเวียง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8 โรงเรียน คือ...

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม…

05-12-2561 อ่าน:18 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

            วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งช่วงเช้าเวลา 07.00 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตร...

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมและมอบเ…

04-12-2561 อ่าน:49 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ ที่อยู่ห่างไกล เป็นเกาะแก่ง การเดินทางมีความยากลำบาก เพื่อให้กำลังใจ แนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และได้ตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา...

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบการม…

03-12-2561 อ่าน:18 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด

            3 ธันวาคม 2561 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ในอำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน เพื่อนำข้อมูลนักเรียนมาใช้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน...

อ่านต่อ

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561

27-11-2561 อ่าน:17 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561

             เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้กำหนดจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยในการจัดพิธีประกอบไปด้วยพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทั้ง 4...

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิ…

26-11-2561 อ่าน:43 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายอิชช์กันต์  ศรีวรวิทย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1

           26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายอิชช์กันต์ ศรีวรวิทย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 ณ วัดคลองโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์                

อ่านต่อ

พสน. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจจุดเสี่ยงช่…

22-11-2561 อ่าน:51 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พสน. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

         วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมบูรณาการกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่เขตบริการ ร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมของนักเรียนในเทศกาลวันลอยกระทง ในเขตพื้นที่อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก            

อ่านต่อ

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตร…

19-11-2561 อ่าน:34 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” พ.ศ. 2561 ปีที่ 19

           วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” พ.ศ. 2561 ปีที่ 19 โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล...

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับนั…

19-11-2561 อ่าน:43 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันกีฬาสพฐ.เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำไคร้ ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชายและทีมหญิง รุ่นอายุ 12 ปี และนักเรียนโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวิ่ง 31 ขา รุ่นอายุ 12 ปี ในการแข่งขันกีฬาสพฐ.เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัยต่อไป          

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรั…

13-11-2561 อ่าน:46 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

        13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการจัดกิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” นำโดย นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด หิ้วปิ่นโต กล่องข้าว ใส่อาหารมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดแข่งขันงานมหกรรมค…

12-11-2561 อ่าน:44 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักเรียน ข้าราชการครู คณะกรรมการตัดสิน และคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ...

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการการจัดงานมหกรรมความสามาร…

08-11-2561 อ่าน:141 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมคณะกรรมการการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8  พฤศจิกายน  2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีนายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้กำหนดจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2561 ณ...

อ่านต่อ

ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหา…

31-10-2561 อ่าน:52 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2561

            วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2561 โดยมีนายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต...

อ่านต่อ

จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบ…

27-10-2561 อ่าน:53 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาองค์กร

24 – 27 ตุลาคม 2561 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาองค์กร ณ ห้องประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 และ ห้องประชุมรชดา รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประธานกลุ่มโรงเรียน ข้าราชการครู ร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหาและรับรู้ปัญหาขององค์กรร่วมกัน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้...

อ่านต่อ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื…

23-10-2561 อ่าน:38 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

           วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ในพิธีประกอบกิจกรรมดังนี้ ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 57...

อ่านต่อ

 

egp1

 

111111112

นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

 

โครงสร้างหน่วยงาน

เอกสารบรรยายการอบรม

หน่วยตรวจสอบภายใน

g3
g8
g5
g4
g9
g6
g2

 banner ge
paa1 copy 0
mcmk
trainobec belbyo
manual
emes
otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail
tepe
ttv banner 170x68 

11657368 829559380432689 203350887 n

 แนวปฎิบัติในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ3)

วิธีการปฏิบัติที่ดีหรือเป็นเลิศจากการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561 (10 มิ.ย.2561)

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2560 (10 มิ.ย.2560)

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2559 (10 มิ.ย.2559) 

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2558 (10 มิ.ย.2558)

รายชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สพป.อต.2

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เอกสารชุดประกาศสอบราคา DLIT

คู่มือแนวทางการดำเนินการรับนักเรียน

คู่มือสถานศึกษาสีขาว ฉบับปรับปรุง สิงหาคม พ.ศ.2559

มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา  สพป.อต.2

คู่มือการดำเนินงานการควบคุมภายใน ปี 2558 

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
1258192
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
565
432
1489
1251106
7884
23983
1258192
Your IP: 54.227.186.112
Server Time: 2018-12-11 20:12:51

smss-logo

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com