24032562

 2018060130

morningobec60

emes

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รับชมการประชุมทางไกล…

15-03-2562 อ่าน:42 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รับชมการประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  2  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกล เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2        

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐานของ…

06-03-2562 อ่าน:34 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  2 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกรรมการคุมสอบและนักเรียน  ในการสอบวัดความสามารถพื้นฐาน    ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบ…

05-03-2562 อ่าน:126 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมชี้แจงนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

          วันที่  5  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ตามนโยบาย  1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2...

อ่านต่อ

พิธีรับมอบอาคาร 100 ปี กำพล วัชรพล ร.ร.ไ…

27-02-2562 อ่าน:121 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีรับมอบอาคาร 100 ปี กำพล วัชรพล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว)

27 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 10.00 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีรับมอบ "อาคาร 100 ปี กําพล วัชรพล" ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์          ในงานนี้มี นายวัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ...

อ่านต่อ

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโ…

26-02-2562 อ่าน:201 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.  ตรวจเยี่ยม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

          26 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่ นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  และบุคลากรในสังกัด        

อ่านต่อ

โครงการค่ายนักเรียนแกนนำเสริมสร้างทักษะช…

23-02-2562 อ่าน:26 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

โครงการค่ายนักเรียนแกนนำเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

            วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2 รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการค่ายนักเรียนแกนนำเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 24...

อ่านต่อ

พสน. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจจุดเสี่ยงช่…

15-02-2562 อ่าน:59 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พสน. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงวาเลนไทน์

           วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าปลา, อำเภอน้ำปาด, อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก สาธารณสุขอำเภอน้ำปาด ปกครองอำเภอน้ำปาด ปกครองอำเภอฟากท่า และโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในกิจกรรม "รณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562" เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง...

อ่านต่อ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน อำเ…

07-02-2562 อ่าน:46 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน อำเภอน้ำปาด ปีการศึกษา 2561

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน อำเภอน้ำปาด ปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์...

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางเกลือ

24-01-2562 อ่าน:235 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางเกลือ

           วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.10 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปางเกลือ และได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อแนะนำในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง โดยให้เน้นกิจกรรมที่หลากหลาย ให้เด็กกล้าแสดงออก เช่น การเล่าข่าว เล่าเรื่องราวที่ดีๆ ที่ตนเองได้ปฏิบัติมา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องเรียน การทำกิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียนและชุมชน และการรณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี...

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษ…

22-01-2562 อ่าน:59 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี

          วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี ในการปฏิบัติหน้าที่ และช่วยกันฝึกฝนเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นกำลังของชาติไทยต่อไป ในการนี้ ได้มอบพระพุทธชินราช...

อ่านต่อ

วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 อำเภอฟาก…

16-01-2562 อ่าน:84 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 อำเภอฟากท่า

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 อำเภอฟากท่า โดยสมาคมครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอฟากท่า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เป็นการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม...

อ่านต่อ

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…

18-12-2561 อ่าน:317 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

          วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 และนายสันติภาพ ภูสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน ออกประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ...

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธ…

12-12-2561 อ่าน:101 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ รับฟังนโยบาย พร้อมขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติด

          วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธรธวัช แจ่มอุดมโชต ผกก.สภ.น้ำปาด พ.ต.อ.ศรายุทธ แผลงปัญญา ผกก.สภ.ฟากท่า พ.ต.ท.วสันต์ วงษ์ยอด...

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรก…

07-12-2561 อ่าน:146 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนางวิไลวัลย์ ศรีน่วม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 76 คน...

อ่านต่อ

เปิดกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนภูน้ำริน ปร…

06-12-2561 อ่าน:112 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

เปิดกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนภูน้ำริน ประจำปี 2561

           6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนภูน้ำริน ประจำปี 2561 โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาภูเวียง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8 โรงเรียน คือ...

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม…

05-12-2561 อ่าน:85 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

            วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งช่วงเช้าเวลา 07.00 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตร...

อ่านต่อ

 

egp1

 

111111112

นายอุดม  สายโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

 

โครงสร้างหน่วยงาน

เอกสารบรรยายการอบรม

หน่วยตรวจสอบภายใน

g3
g8
g5
g4
g9
g6
g2

 banner ge
paa1 copy 0
mcmk
trainobec belbyo
manual
emes
otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail
tepe
ttv banner 170x68 

11657368 829559380432689 203350887 n

 แนวปฎิบัติในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ3)

วิธีการปฏิบัติที่ดีหรือเป็นเลิศจากการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561 (10 มิ.ย.2561)

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2560 (10 มิ.ย.2560)

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2559 (10 มิ.ย.2559) 

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2558 (10 มิ.ย.2558)

รายชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สพป.อต.2

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เอกสารชุดประกาศสอบราคา DLIT

คู่มือแนวทางการดำเนินการรับนักเรียน

คู่มือสถานศึกษาสีขาว ฉบับปรับปรุง สิงหาคม พ.ศ.2559

มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา  สพป.อต.2

คู่มือการดำเนินงานการควบคุมภายใน ปี 2558 

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
1324641
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
159
838
3126
1317009
12346
19591
1324641
Your IP: 192.168.1.1
Server Time: 2019-03-21 06:11:07

smss-logo

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com