290525601 

 

S  6782981-333

 sillapa67

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และวางหรี…

13-11-2560 อ่าน:14 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และวางหรีดเคารพศพ อาจารย์ลำครุฑ นินเป้า

13 พฤศจิกายน 2560 นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และวางหรีดเคารพศพ อาจารย์ลำครุฑ นินเป้า ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก ที่วัดห้วยเหล่า ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โดยนายภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม วิษณุกร อมฤกษ์...

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในก…

11-11-2560 อ่าน:15 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 และจัดพิธีมอบตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีนายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธี...

อ่านต่อ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ…

07-11-2560 อ่าน:22 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายไพบิน เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอน้ำปาด คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67...

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการประก…

02-11-2560 อ่าน:17 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมชุมชนไกรลาสอุทิศ โดยมีนายไพบิน เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธี ทิพย์วรรณ ประดับลาย ภาพ/ข่าว                            

อ่านต่อ

พุธเช้า...ข่าว สพฐ.

01-11-2560 อ่าน:10 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พุธเช้า...ข่าว สพฐ.

1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. นายวงศกรกุญช์ มากทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางวิไลวัลย์ ศรีน่วม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference ในรายการ "พุธเช้า...ข่าว สพฐ." ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต...

อ่านต่อ

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวาย…

26-10-2560 อ่าน:16 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดชุมพล ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และในการนี้ข้าราชการส่วนหนึ่งได้ทำหน้าที่เชิญพานดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวประภาศิริ คำอินทร์, นางสาวจุฑามาสพงษ์โนรี ภาพ/...

อ่านต่อ

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560

23-10-2560 อ่าน:14 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช และร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอน้ำปาด เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธีในครั้งนี้ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์...

อ่านต่อ

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโดยการปร…

14-10-2560 อ่าน:14 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโดยการประเมินอัตนัยเป็นฐานสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการเขียนโดยการประเมินอัตนัยเป็นฐานสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธี พัชรินทร์ อินเถื่อน ภาพ/ทิพย์วรรณ ประดับลาย ข่าว           

อ่านต่อ

ฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพใน…

01-10-2560 อ่าน:12 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมมณีน่าน เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธี สุภาวดี พาพิมพ์ ภาพ/ทิพย์วรรณ ประดับลาย ข่าว                     

อ่านต่อ

กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย

28-09-2560 อ่าน:10 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2560 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เอกพจน์ อ่องดา ภาพ/ทิพย์วรรณ ประดับลาย ข่าว         

อ่านต่อ

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่กา…

24-09-2560 อ่าน:11 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมมณีน่าน เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธี สุภาวดี พาพิมพ์ ภาพ/ทิพย์วรรณ...

อ่านต่อ

ประชุมโรงเรียนปลอดขยะสัญจร ระดับภาคเหนือ…

23-09-2560 อ่าน:10 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมโรงเรียนปลอดขยะสัญจร ระดับภาคเหนือ (ตอนล่าง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และโรงเรียนแกนนำโรงเรียนปลอดขยะ จำนวน 3โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง โรงเรียนนิคมฯ สงเคราะห์ 5 และโรงเรียนบ้านนาผัดฮาด เข้าร่วมประชุมโรงเรียนปลอดขยะสัญจร ระดับภาคเหนือ(ตอนล่าง) ระหว่างวันที่ 23 - 24 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก               

อ่านต่อ

โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาด…

24-07-2560 อ่าน:29 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

24 กรกฎาคม 2560 นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีเปิด โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาพร้อมตัดแว่น ให้กับเด็กนักเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ทิพย์วรรณ ประดับลาย...

อ่านต่อ

ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อประดับในช่วงพระราชพ…

14-07-2560 อ่าน:23 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อประดับในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

14 กรกฎาคม 2560 นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อประดับในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ทิพย์วรรณ  ประดับลาย ภาพ/ข่าว                      

อ่านต่อ

โครงการร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา

07-07-2560 อ่าน:32 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

โครงการร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา

7 กรกฎาคม 2560 นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ และโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร ร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม ณ วัดส่องแดด อำเภอน้ำปาด และวัดผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ทิพย์วรรณ  ประดับลาย ภาพ/ข่าว                 

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC …

26-05-2560 อ่าน:230 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 กล่าวรายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอน้ำปาด โดยมีนายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว   จิรวรรณ...

อ่านต่อ

 

egp1

 

 1

นายธรรมนูญ  พิชัย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

 

โครงสร้างหน่วยงาน

เอกสารบรรยายการอบรม

g3
g8
g5
g4
g9
g6
g2

 paa1 copy 0
mcmk
trainobec belbyo
manual
emes
otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail
tepe
ttv banner 170x68 

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
957158
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
294
456
2002
951293
12272
16173
957158
Your IP: 54.198.108.19
Server Time: 2017-11-21 13:19:17

smss-logo

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com