ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com